Søg

Specialskoler og specialklasserækker

Specialskoler og specialklasserækker er til børn og unge med særlige behov for støtte og hjælp

Hvis dit barn skal have specialundervisning enten i skolen, specialklasse eller specialskole, skal barnet have behov for støtte i mindst 9 timer (12 undervisningslektioner) om ugen, ifølge folkeskoleloven.

Du skal kontakte lederen i dit barns skole, hvis dit barn har brug for særlig støtte i skolen.

Skoler med særlige skoletilbud

Skoletilbud til børn med lettere generelle indlæringsvanskeligheder

Nedenfor kan du finde links til skolernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Område Amager

Dyvekeskolen (specialklasser)

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Engskolen

Område Nørrebro-Bispebjerg

Frederiksgård Skole

Område Indre by-Østerbro

Kildevældsskolen (speciaklasser)

Område Vanløse-Brønshøj
Tingbjerg Skole (specialklasser)
 

Skoletilbud til børn med læse- og stavevanskeligheder

Nedenfor kan du finde links til skolernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Lykkebo Skole (specialklasser)

Område Nørrebro-Bispebjerg

Blågård Skole (specialklasser)
 

 

Skoletilbud til børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og bevægelseshæmmede

Skoletilbud til børn med tale- og hørevanskeligheder

Nedenfor kan du finde links til skolernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Område Indre by-Østerbro

Nyboder skole (specialklasser for børn med sprog- og talevanskeligheder) 
 

Langelinieskolen (SPK) (specialklasser for døve og tegnsprogsafhængige børn)
 

Skoletilbud til børn med autisme og ADHD

Nedenfor kan du finde links til skolernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Område Indre by-Østerbro

Kildevældsskolen (specialklasser)

Rosenvængets Skole

Område Nørrebro-Bispebjerg

Lundehusskolen (specialklasser)

Frederiksgård Skole 

Charlottegården 

Område Brønshøj-Vanløse

Kirkebjerg Skole (specialklasser)

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Kirsebærhavens Skole, Kirsebærhuset (specialklasser)

Frejaskolen

Engskolen

Område Amager

Skolen i Peter Vedels Gade 

Peder Lykke Skolen (specialklasser)
 

Skoletilbud til sårbare unge

Nedenfor kan du finde links til skolernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Område Indre By/Østerbro

Hafniaskolen (specialklasser på Skolen ved Strandboulevarden)

 

Efterskole for unge med særlige behov

Efterskole for unge med særlige behov

Unge, der har modtaget specialpædagogisk bistand i deres grundskoleforløb herunder 9. klasse, har mulighed for at tage et 10. klasses forløb på en efterskole eller en Fri Fagskole.  Det drejer sig om unge på specialskoler, specialklasser, dagbehandling, i et BUF-flex tilbud eller et skoleflex-tilbud. Forældre kan i samarbejde med UU vejlederen ansøge om nedsat forældrebetaling på en specialefterskole eller en godkendt Fri Fagskole til unge med særlige behov.
Dit barns vejleder kan hjælpe dig videre med ansøgningsproceduren. Der kan kun søges til godkendte tilbud, der fremgår af nedenstående link.

De unge får på specialefterskolerne/Frie Fagskoler udover undervisning i skolens fag, mulighed for at øge deres sociale kompetencer og gradvist øge selvstændigheden. Eleven bor ikke hjemme og tilegner sig praktiske færdigheder til selvstændigt at kunne klare dagligdags gøremål. Skolerne har fokus på overgangen til en relevant ungdomsuddannelse. UU vejledningen varetages af den lokale vejledning.

Efterskolerne godkendes løbende
Se den godkendte liste over specialefterskoler og ansøgning.

Københavns Kommune har aftale med følgende Frie Fagskoler

Sorø Husholdningsskole, Vordingborgskolen og Sydfyns Fri Fagskole (tidligere Skårupskolen).

Læs mere om de tre Frie Fagskoler her.

Find din UU-vejleder her.

 

Fri fagskoletilbud til unge med særlige behov

Unge med særlige behov har mulighed for at vælge mellem et 10. klasses forløb på en specialskole i København eller et målrettet kostskole kursus på en fri fagskole. På en fri fagskole udvikler eleverne sine sociale kompetencer og opnår øget selvstændighed. Samtidig rustes eleverne til at begå sig i samfundet og opnår erhvervsrettet og praktisk erfaring, der rækker frem mod forskellige typer beskæftigelse - både i erhvervsliv og foreningsliv.

Eleven bor på skolen og lærer selvstændigt at håndtere almindelige dagligdags gøremål. Fx får alle elever livsstilsundervisning og lærer bl.a. at lave sund og god mad, vaske tøj, styre sin privatøkonomi og at komme op om morgenen. På en fri fagskole kan man også tage hele eller dele af et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb. 

Efter konkret og individuel vurdering kan den enkelte skole i særlige tilfælde nedsætte egenbetalingen.

Frie fagskoler er statsgodkendte kostskoler og flere skoler har tilbud til unge med særlige læringsudfordringer. 

Københavns Kommune har aftale med følgende Frie Fagskoler: 

Sorø Husholdningsskole, Vordingborgskolen og Sydfyns Fri Fagskole (tidligere Skårupskolen).

Læs mere om de tre Frie Fagskoler her.

Læs mere om særlige fritidstilbud her.