Stefansgade - forsøg med grøn trafikvej

Som et forsøg er Stefansgade lukket for gennemkørsel for benzin- og dieseldrevne biler. Det gælder på den korte strækning mellem Hørsholmsgade og Krogerupgade.

OBS. Undertavlerne er ændret d. 8. januar 2024 til ’Nulemissionsbiler undtaget’

Det betyder, at kun el- og brintbiler må køre igennem strækningen, og ikke knallerter og motorcykler på el som tidligere. Læs mere under ’Ofte stillede spørgsmål’ nederst på siden.

I forsøget tester vi om grøn trafikvej kan mindske den gennemkørende biltrafik og hvilke andre effekter det giver. Da det er det første forsøg med grønne trafikveje i København, evaluerer vi forsøget løbende med bl.a. trafiktællinger og interviews. Forsøget og evalueringen afsluttes i 2024. 

Stefansgade er udvalgt til forsøget som grøn trafikvej, da gaden ligger i et område, som i forvejen har mange ensretninger. Samtidig ligger Stefansgade parallelt med Jagtvej, og gaden bliver i dag brugt som genvej af bilister.

Forsøget skal bidrage til en mere rolig og grøn by

Vi tester om grøn trafikvej kan begrænse den gennemkørende biltrafik og give bedre plads til cyklister og gående i Stefansgadekvarteret. Med grøn trafikvej vil vi også skabe bedre forhold for de mange forældre og børn, der er på vej til skole eller leger på Flyverlegepladsen, samt til gæsterne på kvarterets udeserveringssteder. Samlet set skal det bidrage til en mere rolig og grøn by med mindre støj og luftforurening. 

Du kan fortsat køre til alle adresser i området 

Alle biler kan fortsat køre til alle adresser i området og man kan stadig parkere i gaden. Ændringen er, at benzin- og dieselbiler, inkl. plugin-hybrid-biler, ikke må køre gennem stækningen med den grønne trafikvej, og derfor må de i forsøgsperioden finde andre ruter i området. 

På Hørsholmsgade, og på begge sider af Stefansgade er der forbudsskilte. Skiltene har en undertavle med teksten ”nulemissionsbiler undtaget”. Undertavlen betyder, at kun el- og brintbiler må køre gennem strækningen mellem Hørsholmsgade og Krogerupgade.

Billede
Billedet viser et kort over Stefansgade. Kortet illustrerer teksten fra denne side.
På kortet kan du se, hvor Stefansgade er lukket for gennemkørende benzin- og dieselbiler, inkl. plugin-hybrid-biler. På resten af Stefansgade må du køre som normalt.

Ofte stillede spørgsmål

Vis alle

Hvad er en grøn trafikvej og hvad er formålet med den?

En grøn trafikvej er en strækning, hvor el- og brintbiler, busser i rute, cykler og gående kan passere uhindret. Vi har etableret en grøn trafikvej på Stefansgade for at begrænse gennemkørende biltrafik og give bedre plads til cyklister og gående. Samtidig med at vi skaber en mere rolig og grøn by med mindre støj og luftforurening. 

Formålet med grøn trafikvej er at teste, om gennemkørsel kan begrænses på Stefansgade, så biltrafikken i stedet bliver ledt ud på de store veje fx Jagtvej og Åboulevarden. Da det er det første forsøg med grønne trafikveje i København, vil vi evaluere forsøget løbende med trafiktællinger og interviews.

Hvorfor og hvordan tester I grøn trafikvej?

Med forsøget ønsker vi at indsamle viden, om en grøn trafikvej kan begrænse biltrafikken og hvordan den i øvrigt påvirker trafikken. Vi evaluerer løbende forsøget med interviews og trafiktællinger på forskellige gader i området for at få viden om trafikken på et større område end Stefansgade. Evalueringen afsluttes i 2024.

Hvorfor har I valgt Nørrebro til forsøg med grøn trafikvej?

Stefansgade er udvalgt til forsøget som grøn trafikvej, da gaden ligger i et område, som i forvejen har mange ensretninger. Samtidig ligger Stefansgade parallelt med Jagtvej, og gaden kan i dag fungere som genvej for bilister, der ønsker at komme hurtigere gennem Nørrebro, når der er trængsel. 

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Borgerrepræsentation har besluttet, at Stefansgade er den første gade i København, der skal lukkes for benzin- og dieseldrevne biler. Den grønne trafikvej er vedtaget politisk i sammenhæng med Trafikplan Indre Nørrebro, der bl.a. inkluderer  en såkaldt trafikø i Blågårdsgadekvarteret, som er et afgrænset område, hvor gennemkørende biltrafik forhindres, og hastigheden sænkes i området. Det gør vi for at skabe plads til byliv og mere grønt på Indre Nørrebro, samt gøre det sikkert, trygt og attraktivt at bevæge sig rundt til fods og på cykel.

Du kan læse mere om Trafikplan Indre Nørrebro her

Hvilke biler må køre igennem?

El- og brintbiler må køre gennem den korte strækning på Stefansgade mellem Hørsholmsgade og Krogerupgade. De kaldes også nulemissionsbiler.

Alle biler, som ikke kører på el eller brint, skal finde en anden rute i området. Det er fortsat muligt at køre til alle adresser på Stefansgade, men det kan være nødvendigt at tage en anden rute end normalt i forsøgsperioden, hvis man kører i en benzin-, diesel- eller plug-in-hybridbil. 

Forbuddet mod gennemkørsel gælder også flyttebiler, skraldebiler, erhvervskørsel, handicapkørsel mv., hvis de ikke er på el eller brint.  

Motorcykler og store knallerter (max 45 km/t) må heller ikke køre gennem strækningen, uanset om de er på el eller brint. 

Det er tilladt for små knallerter (max. 30 km/t) at køre gennem strækningen, uanset om de er med eller uden el.

Gælder reglerne også beboerne i nærområdet?

Reglerne er ens for alle, hvilket betyder, at der ikke er særlige regler for beboere. 

Alle beboere kan fortsat komme til deres bopæl. Det kan være nødvendigt at køre en anden rute end normalt, hvis man ikke kører en el- eller brintbil.

Hvordan kontrolleres det, at reglerne overholdes?

Politiet står for at håndhæve reglerne for grøn trafikvej på Stefansgade i forsøgsperioden. De vil kontrollere, at benzin- og dieselbiler ikke passerer strækningen mellem Krogerupgade og Hørsholmsgade på Stefansgade.  

Københavns Politi oplyser, at det koster 1.500 kr. at overskride forbuddet.

Må alle biler fortsat parkere på Stefansgade?

Ja, alle typer biler kan fortsat parkere på gadens parkeringspladser.

Hvad forventer I, at CO2-effekten er?

Vi forventer ikke en CO2-effekt af dette lille trafikforsøg på Stefansgade. Formålet er at indsamle viden om, hvordan forsøget påvirker trafikken og fungerer i praksis. Den grønne trafikvej etableres som et forsøg for at afprøve et tiltag, der skal være med til at regulere trafikken og forbedre forholdene for grønnere transportformer.

Hvad sker der med biltrafikken på de omkringliggende gader?

Det kan ikke undgås, at nogle veje vil opleve øget trafik, særligt i starten indtil bilister finder ud af, at Stefansgade ikke længere kan anvendes som genvej. Vi foretager før- og eftertællinger af trafikken på Stefansgade og omkringliggende gader, bl.a. Hørsholmsgade.

Ifølge trafikmodelberegninger vil hovedparten af trafikken flyttes til de omkringliggende hovedkorridorer, (Jagtvej, Borups Allé og Hillerødgade). På Hørsholmsgade ved Stefansgade forudser trafikmodellen en mindre stigning i trafikmængde. De før- og eftertællinger, der foretages i forbindelse med evaluering af projektet, skal kvalitetssikre trafikmodellens vurdering.

Stefansgade forløber parallelt med Jagtvej, hvor der særligt i myldretiden opleves trængsel. Dette medfører, at nogle billister bruger Stefansgade som en mulig genvej. Trafikmodelberegningerne viser, at biltrafikken på Stefansgade vil falde markant ved etableringen af en grøn trafikvej.

Dermed forbedres forholdene for de mange cyklister og fodgængere på Stefansgade, samt for de krydsende cyklister. Desuden formodes det, at udeservering og udendørs handelsliv får bedre forhold med færre forbipasserende biler.

Hvorfor ændres undertavlerne på skiltene?

Undertavlerne på skiltene ved den grønne trafikvej er udskiftet d. 8. januar 2024, da det ikke har været muligt for politiet at håndhæve den hidtidige skiltning. Det skyldes, at ’nulemissionskøretøjer’ ikke er defineret i færdselsloven – det er ’nulemissionsbiler’ derimod.

Da forsøget blev igangsat, opsatte Teknik- og Miljøforvaltningen skiltet ’Motorkøretøjer forbudt’ med undertavlen ’Nulemissionskøretøjer undtaget’ på Stefansgade d. 21. marts 2023. Undertavlen ’Nulemissionskøretøjer undtaget’ blev anvendt i overensstemmelse med vejledning fra Vejdirektoratet om forsøget, der blev godkendt af Københavns Politi inden etablering.

Vejdirektoratet har i efteråret 2023 haft en dialog med politiet om forsøget, hvor politiet har meddelt, at undertavlen skal ændres til ”Nulemissionsbil undtaget” for at følge færdselslovens definitioner.

Ændringen betyder, at kun el- og brintbiler må køre igennem strækningen, og ikke knallerter og motorcykler på el som tidligere.

Har du spørgsmål? Skriv til os

Mobilitet

Islands Brygge 37

2300 København S