Cykelgader i København

En cykelgade er en gade, hvor du først og fremmest må cykle – præcis ligesom en gågade er en gade, hvor du først og fremmest må gå. På cykelgader må der også køre biler, men de skal tilpasse sig cyklisterne.

Cykelgader er en god løsning, når pladsen er trang, som den er flere steder i København. Cykelgader fordeler pladsen mellem alle trafikanter i stedet for at have smalle fortove, smalle cykelstier og smalle vejbaner. Når cyklister, bilister og varebiler deler vejbanen, kan vi også lave bredere fortove, der giver bedre plads til gående, butikker, bænke, træer, cykelparkering og meget andet.

I en cykelgade har cyklister førsteprioritet

Bilister må kun køre på en cykelgade, hvis der er et ekstra skilt med teksten ”Kørsel tilladt”. I praksis er bilkørsel oftest tilladt på cykelgader, men bilister skal køre med en hastighed, der svarer til cyklisternes hastighed (normalt under 30 km/t) og kun parkere i afmærkede båse.

Gennemsnitshastigheden for cyklister i København er omkring 15 km/t ifølge "Cykelregnskab 2022", som Københavns Kommune har udgivet. 

Sådan er reglerne på en cykelgade

  • Kørebanen er reserveret til cykler og små knallerter.
  • Andre køretøjer må køre i gaden, hvis der et skilt med teksten "Kørsel tilladt".
  • Kørsel skal ske med en hastighed svarende til hastighed for cyklister, som normalt er under 30 km/t.
  • Kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for hinanden. 
  • Parkering i en cykelgade må kun ske på de særligt afmærkede pladser. 

Kilde"E47 Cykelgade“ i Bekendtgørelse om vejafmærkning (retsinformation.dk)

Her ser du et skilt for cykelgader, hvor bilkørsel er tilladt. 

Billede
Foto, der viser, hvordan et skilt i en cykelgade ser ud.

Verdens bedste cykelby prioriterer cyklister 

København har en vision om at være verdens bedste cykelby. Det skal være hurtigt, sikkert og komfortabelt at komme fra A til B på cykel. Derfor udbygger vi løbende byens cykelinfrastruktur, så byen har i dag mere end 380 km cykelsti og over 24 cykel- og gangbroer på tværs af byen. 

Nogle steder er mængden af cyklister så stor, at det giver mening at ændre vejarealet, så det bliver indrettet på cyklisternes præmisser. Derfor etablerer vi cykelgader flere steder, så København fortsat kan rumme de mere end 745.000 cykler i byen.

Ofte stillede spørgsmål

Vis alle

Hvor hurtigt må jeg køre i en cykelgade?

Du må køre med en hastighed, der svarer til hastigheden for cyklister og små knallerter, som normalt er under 30 km/t.

Må jeg som bilist overhale i en cykelgade?

Hvis der er plads nok, må du gerne overhale. Det skal ske uden gene for andre og med en hastighed, der ikke udsætter andre for fare.

Gælder færdselslovens regler om at køre efter forholdene også på en cykelgade?

Ja. Hvis der ikke er plads til at gennemføre en sikker overhaling, så er det bedre at vente.

Må jeg parkere min bil i en cykelgade?

Ja, men du må kun parkere din bil i afmærkede båse på cykelgader. Parkeringsarealerne er gjort bredere for at forhindre, at cykler rammer en åben bildør.

Hvad er fordelen ved cykelgader?

Cykelgader er en god løsning, når pladsen er trang. I stedet for at dele vejen i tre (smalle fortove, smalle cykelstier og smalle vejbaner), så bliver vejen delt i to: Bredere fortov er til glæde for gående, butikker og udeservering. Resten af vejarealet bliver til cykelgader, hvor cykler har førsteprioritet, og hvor der er plads til andre kørende, men på cyklisternes præmisser. 

Findes der også cykelgader uden for København?

Ja. Cykelgader er en populær løsning i lande, som vi normalt sammenligner os med, som fx Holland, Belgien og Tyskland. Der er også cykelgader i Aarhus, Odense, Vejle, Esbjerg, Næstved og Holbæk.

Her er der cykelgader i København

I København er der en håndfuld cykelgader - og flere er på vej. Her kan du læse mere om de enkelte cykelgader.

Vendersgade

Vendersgade havde tidligere korte strækninger med cykelstier og cykelbaner, og gaden var ikke bred nok til cykelstier på trods af mange cyklister på strækningen. Cyklisternes sikkerhed var presset af varetransport og skråparkeringspladser. Derfor blev strækningen lavet om til en cykelgade, hvor kørebanearealet blev indsnævret.

Det gav plads til bredere fortove med mere cykelparkering, nye bænke, skraldespande og flere træer. Byrummet er forbedret med en bedre fysisk og visuel sammenhæng mellem Torvehallerne og Israels Plads.  Samtidig er der skabt mere tryghed for de mange cyklister, handlende og bilister, der dagligt bruger området.

Nordre Frihavnsgade – Københavns længste cykelgade

I 2022-2023 omlægger vi Nordre Frihavnsgade til cykelgade. Kørebanen bliver gjort smallere og lidt mere kurvet. Fortovene bliver flere steder bredere og får flere fremspring, så det er nemmere at krydse gaden. Der kommer planter, nye træer, buske og blomster, samt flere cykelstativer og bænke. Alt sammen for at gøre den livlige handelsgade til et rarere sted for de mange beboere, børnefamilier, skolebørn, butikskunder og cafegæster, som dagligt færdes i Nordre Frihavnsgade.

Cykelgaden forventes færdig i efteråret 2023.

Læs mere om den nye cykelgade i Nordre Frihavnsgade

Rantzausgade – kommende cykelgade

Rantzausgade bliver ombygget til en cykelgade, og samtidig bliver gaden fremtidssikret mod skybrud. Gaden er en af de mest brugte cykelruter i København med 8-9.000 daglige cyklister. Cykelstier med plads til så mange cyklister er nødt til at være ekstra brede – fx som på Nørrebrogade. På det punkt er Rantzausgade for smal til at etablere tilstrækkeligt brede cykelstier.

Løsningen er blevet en cykelgade, da den både giver cyklisterne den nødvendige plads og får bilerne ned i fart. Samtidig skaber cykelgaden plads til ekstra byliv, og gaden bliver mere grøn og klimasikker.

Cykelgaden forventes færdig i sommeren 2024.

Læs mere om "Trafikplan Indre Nørrebro"

Nyhavns sydlige side – kommende cykelgade

Nyhavns sydlige side, også kaldet skyggesiden, bliver en cykelgade med ekstra plads til fodgængere. Ombygningen skyldes den øgede cykeltrafik, der er kommet efter Inderhavnsbroen blev bygget.