Ansøg om tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler er typisk hjælpemidler, du låner af os og kaldes også genbrugshjælpemidler. Tekniske hjælpemidler er for eksempel badetaburetter, kørestole og rollatorer.

Er du under 65 år, skal du ansøge eller genansøge om tekniske hjælpemidler her

Er du under 65 år, skal du ansøge om hjælpemidler her, hos Borgercenter Handicap.

Sådan søger du om hjælpemidler, når du er over 65 år

Godt at vide før du søger om støtte til et teknisk hjælpemiddel

Vis alle

Hvem kan søge om et hjælpemiddel?

Du kan søge om støtte til hjælpemidler hos Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen i Københavns Kommune, hvis du bor i Københavns Kommune, er under 65 år og har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det betyder, at du skal være færdigbehandlet.

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

er nødvendigt for, at du kan varetage et arbejde.

Bemærk, at børn og unge under 18 år ikke selv kan søge om et hjælpemiddel. Det skal en forælder med forældremyndighed eller værge gøre.

Det er servicelovens § 112, der beskriver de lovmæssige rammer for bevilling af hjælpemidler.

Servicelovens paragraf 112 på retsinformation.dk

Kan en anden søge for mig?

Ja.

Den der søger på dine vegne skal bruge en fuldmagt. Du finder et link til en skabelon til fuldmagt i den digitale ansøgningsblanket. 

Du kan også finde fuldmagterne her

Vær opmærksom på, at fuldmagten skal printes ud og skrives under.  

Hvad skal jeg have klar, når jeg søger?

Du kan undervejs i ansøgningsblanketten blive bedt om at vedhæfte forskellige dokumenter. Det kan fx dreje sig om:

  • Dokumentation med oplysninger om din funktionsnedsættelse
  • Din sidste hørekurve/audiogram (ved ansøgning om høretekniske hjælpemidler)
  • Ordblindetest (ved ansøgning om ordblindehjælpemidler)

Det kan gøre sagsbehandlingstiden kortere, hvis du selv vedhæfter relevant dokumentation.

Har du brug for hjælpemidler til dit arbejde?

Har du brug for hjælpemidler, som du både skal bruge i dit privatliv og på dit arbejde? 

Så skal du søge om hjælpemidler ved Borgercenter Handicap via blanketten længere oppe på denne side.

Har du brug for hjælpemidler kun til dit arbejde? 

Så skal du søge via Jobcenter København.

Læs om støtte til hjælpemidler til arbejdspladsen på kk.dk

Har du brug for hjælpemidler til dit studie?

Hvis du søger om et hjælpemiddel kun til studiebrug, skal du kontakte studievejledningen på det aktuelle studiested. 

Skal jeg selv betale noget af prisen for hjælpemidlet?

Det kommer an på typen af produktet, du søger om. Produkterne inddeles i to typer: hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hvis vi bevilger dig et teknisk hjælpemiddel, er det typisk et produkt, du låner af os. Du skal som udgangspunkt ikke selv betale noget for hjælpemidlet. Hvis du ønsker et andet hjælpemiddel, der er dyrere end det, kommunen har vurderet som værende bedst og billigst egnet, skal du selv betale den ekstra udgift.

Hvis vi bevilger dig et forbrugsgode, får du som udgangspunkt tilskud til en del af prisen på produktet. Resten skal du selv betale.

Din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få en bevilling, eller hvor meget du kan få i tilskud. Støtten er skattefri.

Må jeg selv vælge leverandør?

Ja.

Hvis produktet er dyrere end den pris, vi kan indkøbe hjælpemidlet til ved den leverandør, vi har indgået indkøbsaftale med, skal du selv betale forskellen.

Må jeg købe hjælpemidlet, inden jeg har fået en afgørelse?

Vi giver som udgangspunkt ikke støtte til hjælpemidler, du har anskaffet, inden du har modtaget en bevilling.

Er du fyldt 65 år?

Hvis du er 65 år eller ældre skal du som udgangspunkt søge om et hjælpemiddel ved Hjælpemiddelcentret i Sundhed- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.  

Læs om at søge om hjælpemidler ved Hjælpemiddelcentret

Når din ansøgning er sendt

Vis alle

Kvitteringsbrev og behandling af ansøgningen

Senest 10 hverdage efter din ansøgning er modtaget, vil du blive kvitteret for din ansøgning. Du modtager et brev i din digitale postkasse. Er du fritaget for digital post, får du det med posten.

Når vi starter sagsbehandlingen af din ansøgning, vil vi vurdere, om der er behov for indhentning af flere oplysninger. Hvis der er behov for flere oplysninger, indhenter vi disse, hvis du har givet samtykke til det i din ansøgning. Det kan fx være fra læge, hospital eller dig selv. Der kan i nogle tilfælde være behov for et hjemmebesøg, for at afdække dine behov. Vi vil i de tilfælde kontakte dig og aftale et tidspunkt.

Vi træffer en afgørelse på baggrund af ansøgningen og eventuelt indhentede oplysninger.

Når afgørelsen er truffet

Når vi har truffet en afgørelse, sender vi den til dig. Du får afgørelsen i din digitale postkasse. Er du fritaget for digital post, får du det med almindelig post. 

Hvis du får bevilget støtte til et teknisk hjælpemiddel

Borgercenter Handicap bestiller hjælpemidlet til dig. Du skal som udgangspunkt ikke foretage dig noget.

Hjælpemiddelcentret vil levere hjælpemidlet til dig. Du kan henvende dig til Hjælpemiddelcentret, hvis du har spørgsmål til leveringen.

Læs hvordan du kontakter Hjælpemiddelcentret på deres hjemmeside

Hvis du vil klage over afgørelsen

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse eller den måde, som din sag er forløbet. Du skal aflevere din klage til Borgercenter Handicap.

Du skal sende klagen inden for 4 uger, efter du har fået vores afgørelse. Derefter vil vi genvurdere vores afgørelse. Hvis vi fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage.

Du kan læse mere om, hvordan du kan klage sidst i brevet med afgørelsen

Spørgsmål og svar om tekniske hjælpemidler

Vis alle

Hvad gør jeg, hvis jeg vil genansøge om et teknisk hjælpemiddel?

Du udfylder den digitale ansøgningsblanket, som du finder på denne side.

Hvad gør jeg, hvis mit hjælpemiddel går i stykker?

Du kan få repareret hjælpemidler, vi har udlånt til dig, hos Hjælpemiddelcentret.

Hvis hjælpemidlet ikke kan repareres, kan du søge om et nyt via det digitale ansøgningsskema, som du finder længere oppe på denne side.

Læs mere om reparation af hjælpemidler hos Hjælpemiddelcentret

Hvad er forskellen på et hjælpemiddel og et forbrugsgode?

Hvad er forskellen på et hjælpemiddel og et forbrugsgode?

Vi inddeler produkter i to typer: hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hjælpemidler er produkter, som er fremstillet med det formål at afhjælpe en nedsat funktionsevne. Som udgangspunkt er der ikke nogen egenbetaling, hvis du får bevilget et hjælpemiddel.

Forbrugsgoder er produkter, som er fremstillet til almindeligt forbrug og forhandles bredt, men som også kan afhjælpe en nedsat funktionsevne, fx el-køretøjer. Der er ofte en egenbetaling på produkter, som defineres som forbrugsgoder.

Nogle forbrugsgoder kan vi ikke give støtte til, hvis forbrugsgodet anses for at være sædvanligt indbo. Det vil sige, at det er så almindeligt, at det kan findes i ethvert hjem, der ønsker det. Det er for eksempel borde, stole, senge, fjernsyn, ladcykel og lignende.

Det er servicelovens § 113, der beskriver de lovmæssige rammer for bevilling af forbrugsgoder.  

Sagsbehandlingstid

Den generelle sagsbehandlingsfrist vedrørende ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning efter lov om social service § 112, § 113 og § 116 er:

Hjælpemidler og forbrugsgoder

  • 8 uger

 

Boligindretning

  • 16 uger 

     

Kontakt

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 12:00

Tirsdag 09:00 - 12:00

Onsdag 09:00 -12:00

Torsdag 13:00-16:00

Fredag 09:00-12:00