Hvis en anden skal søge på dine vegne og/eller tale din sag

Du kan give en anden person lov til at søge om en ydelse i Borgercenter Handicap på dine vegne og tale din sag. I det tilfælde skal personen bruge en fuldmagt fra dig. Vær opmærksom på, at du skal printe fuldmagten ud og underskrive den.

En økonomisk værge er ikke automatisk berettiget til at søge om ydelser, hvorfor der skal udfyldes en fuldmagt.

Typen af fuldmagt afhænger af dine behov og vi har derfor to typer fuldmagter:

Fuldmagt, hvis du kun har brug for hjælp til at udfylde og indsende en ansøgning:

Med denne fuldmagt kan en anden hjælpe med at udfylde og sende din ansøgning. Herefter ophører fuldmagten. Al efterfølgende kommunikation, vedrørende sagsbehandlingen af din ansøgning, vil ske med dig.

Fuldmagt til partsrepræsentation:

Med denne fuldmagt kan en anden tale din sag og handle på dine vegne i hele sagsbehandlingsforløbet vedrørende din ansøgning hos Borgercenter Handicap. Det vil sige, at en partsrepræsentant både kan hjælpe med at udfylde og sende din ansøgning og efterfølgende tale din sag og handle på dine vegne undervejs i sagsbehandlingen af ansøgningen.

Du kan altid trække din fuldmagt tilbage ved at kontakte Borgercenter Handicap.

Husk også at orientere din partsrepræsentant.

Fuldmagt, når en anden skal udfylde og indsende på vegne af dig

Fuldmagt til partsrepræsentation

Fuldmagterne findes også i ansøgningsblanketten

Du behøver ikke bruge de fuldmagter, der ligger på denne side. Fuldmagterne findes også i de ansøgningsblanketter, du skal anvende for at søge om den støtte, du har behov for. 

Sådan sender du fuldmagten til os

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Send digitalt eller med posten

Du kan sende fuldmagten som digital post fra din digitale postkasse ved at vedhæfte fuldmagten i din besked til os. Du kan også sende den til os med posten.