Til forældre, der vil visiteres til hjemmetræning

Her kan du læse om ansøgningsprocessen, finde ansøgningsskemaer og andre dokumenter, som du skal bruge, når familien vil ansøge om hjemmetræning. Kontakt altid Borgercenter Handicap, før du sender ansøgningsskemaet.

Ansøgningsprocessen

1. Henvendelse til Borgercenter Handicap

Efter I har henvendt jer til Borgercenter Handicap om jeres ønske om hjemmetræning, vurderer Københavns Kommune om dit barn er i målgruppen for hjemmetræning (har nedsat funktionsevne og berettiget til specialtilbud).

2. I sender første ansøgning med metode og mål

I sender en ansøgning til Borgercenter Handicap med ønsket metode, mål for barnets ønskede udvikling og årsbudget for hjemmetræningen.

3. Børnefaglig undersøgelse

Borgercenter Handicap laver en børnefaglig undersøgelse efter § 20 i barnets lov.

En børnefaglig undersøgelse efter barnets lov § 20 kan tage op til 4 måneder. Der er visitationsmøder 12 gange årligt. 

4. I sender anden ansøgning med mål for udvikling og budget

Familien sender ansøgning til Borgercenter Handicap med mål for barnets ønskede udvikling og budget for hjemmetræningen.

Denne ansøgning behandles i visitationsudvalg. Hvis den børnefaglige undersøgelse understøtter hjemmetræning, behandler vi sagen på et visitationsmøde.

5. Afgørelse

I får direkte besked og efterfølgende en skriftlig afgørelse.

Tilsyn og opfølgning

Efter at hjemmetræningsindsatsen og et eventuelt kombinationstilbud er etableret, bliver der ført tilsyn og fulgt op på jeres barns hjemmetræning, trivsel og udvikling.

Antallet af tilsyn og opfølgninger er fastsat i lovgivningen. Vi er på tilsyn to gange om året og følger op på sagen i den forbindelse.

Ansøgningsskema 

I ansøgningsskemaet bliver du bedt om at beskrive dit barn og jeres familie, den ønskede træningsmetode og mål for træningen. Hvis du vil uddybe ansøgningen, er du velkommen til at vedlægge din egen beskrivelse.

Hvis du allerede har aktuelle erklæringer fra relevante instanser, som eksempelvis læge, PPR eller daginstitution, må du gerne vedlægge dem ansøgningen. Herudover er Borgercenter Handicap forpligtet til at indhente alle andre relevante oplysninger for at kunne behandle din ansøgning. 

Du skal i forbindelse med ansøgning om hjemmetræning udarbejde et årsbudget for de forventede udgifter relateret til hjemmetræningen. De enkelte udgifter skal være beskrevet og begrundet. Hvis du har haft udgifter i opstartsfasen, kan disse blive bevilget tilbagevirkende til ansøgningstidspunktet, hvis I bliver godkendt til at hjemmetræne.