Tagboliger i København

Københavns Kommunes retningslinjer for tagboliger

I Retningslinjer for Tagboliger kan du læse anbefalinger og retningslinjer for tagboliger i eksisterende tørrelofter og tage, samt på flade tage.

Retningslinjerne gælder både for boliger og anden anvendelse, fx erhverv.

Retningslinjerne er tænkt som et værktøj til at kvalificere grundlaget for tagboliger inden ansøgning og samtidig sikre en hurtigere og mere forudsigelig sagsbehandling. Desuden er vores ønske, at retningslinjerne kan være med til at sikre den arkitektoniske kvalitet i projekterne.

Retningslinjerne gennemgår, hvordan etablering af tagboliger skal udføres ud fra fire hensyn:

  1. Arkitektur
  2. Dagslys
  3. Friarealer
  4. Parkeringsforhold.

Der kan der være lokalplaner, servitutter og fredninger, der har indflydelse på, hvad du kan bygge på et givet sted.

Du kan med fordel orientere dig i "Tjekliste til dig, der vil lave et tagboligprojekt" på side 40 i retningslinjerne. 

Inden du søger byggetilladelse, kan det være en god idé med en forhåndsdialog for at afklare væsentlige spørgsmål og rammen for dit projekt.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret