Enfamiliehuse og villabyggeri

Find ud af, hvad du skal gøre, når du vil bygge om, bygge til eller bygge nyt på din villagrund.

Ønsker du at bygge nyt eller lave ændringer på dit enfamiliehus, tofamiliehus eller andet byggeri på din villagrund, kræver det ofte en tilladelse fra kommunen, før du må gå i gang.

Undersøg om dit projekt kræver byggetilladelse

Bygger du om inden for husets eksisterende ydervægge, uden at ændre på bygningens anvendelse og uden at udvide etagearealet, skal du ikke søge byggetilladelse.

Du må fx:

  • Lave nyt badeværelse eller køkken
  • Flytte eller opføre skillevægge
  • Lave vedligeholdelsesarbejde i og på huset.

Det er dit ansvar som ejendomsejer, at alle ombygninger følger de gældende regler bl.a. i Bygningsreglement 2018 (BR18). Du skal være opmærksom på, at ombygninger der ikke kræver tilladelse, stadig skal leve op til kravene i de tekniske bestemmelser i BR18, herunder bygningsreglementets præ-accepterede løsninger for brand. 

Du skal bruge autoriserede fagpersoner til særlige byggearbejder, fx når du skal have udført kloak- og vvs-arbejde.

Hvad kræver byggetilladelse?

Du skal som udgangspunkt altid søge om byggetilladelse før du:

  • Bygger nyt hus 
  • Udvider dit hus, fx hvis du vil bygge en kvist, en udestue, en tilbygning eller en integreret carport.  
  • Nedriver byggeri, der er opført med byggetilladelse. 
  • Ændrer anvendelse af eksisterende byggeri, fx hvis du vil etablere beboelse i din udestue, lukke dit åbne vindfang eller anvende en del af dit hus til erhverv.  

Der er særlige regler for mindre bygninger på din grund

Du må opføre eller ombygge sekundær bebyggelse uden byggetilladelse, hvis det samlede areal af alle bygningerne på grunden højst er 50 m². Sekundær bebyggelse er garager og carporte, der ikke er integreret i huset, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende små bebyggelser, der ikke bruges til beboelse.

Du skal dog være opmærksom på, at fx servitutter eller lokalplaner kan sætte begrænsninger for, hvor eller hvor meget du må bygge, også selvom dit byggeri ikke kræver tilladelse efter BR18. 

Husk at rette dine oplysninger på BBR

Hvis du har opført sekundær bebyggelse eller udført andet byggearbejde, der ikke kræver byggetilladelse, skal du selv huske at meddele oplysninger om byggeriet til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Ret dine BBR-oplysninger på BBR.dk

Se dine BBR-oplysninger på ois.dk

Forhåndsdialog i byggesager

Inden du søger byggetilladelse, kan det være en god idé med en forhåndsdialog for at afklare væsentlige spørgsmål og rammen for dit projekt.

Book en for forhåndsdialog her

Vi anbefaler, at du kontakter en byggerådgiver

Byggeri er komplekst og omfattet af forskellig lovgivning, bl.a. bygge-, plan- og miljøloven. Der stilles store krav og vi anbefaler, at du kontakter en professionel byggerådgiver inden du går i gang med din ansøgning om byggetilladelse.

Se, hvordan en byggerådgiver kan hjælpe dig i ansøgningsprocessen

STRAKS-behandling af fuldt oplyste byggeansøgninger

Du kan søge om at få STRAKS-behandlet din byggeansøgning, hvis din byggesag er ukompliceret, og hvis ansøgningsmaterialet indeholder alle nødvendige oplysninger og tegninger fra start. 

STRAKS-behandling er kun for byggeri på ejendomme i kommuneplanens B1-områder, som ikke er omfattet af byplan, lokalplan, beskyttelseslinjer eller jordforurening. Du skal også sikre, at alt byggeri på din grund er registreret i BBR. 

Dit byggeri skal kunne opføres inden for ejendommens byggeret og overholde eventuelle servitutter. Det må ikke kræve nogen form for dispensation, og det skal være indplaceret i brand- og konstruktionsklasse 1 - eller ikke kræve indplacering. 

Læs mere om, hvordan du søger om STRAKS-behandling af din byggesag

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS. Ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret