Jordforureningen i København

Det meste af jorden i København er som udgangspunkt lettere forurenet. Forureningen kommer fra luften og stammer fra trafik og tidligere industri.

Forureningen ligger i jordoverfladen, og det er den direkte kontakt med jorden, du skal forsøge at undgå.

I København inddeles grundene i områdeklassificerede og forureningskortlagte grunde. 

Områdeklassificerede grunde

Alle områder i byzonen i Københavns Kommune er områdeklassificeret. Det vil sige, at du skal regne med, at jorden på din grund er lettere forurenet.

Du kan ikke umiddelbart selv se eller lugte, om jorden i din have eller på den lokale legeplads er lettere forurenet. 

Forureningskortlagte grunde 

Udover de områdeklassificerede områder kender vi til en række grunde, hvor der tidligere har været aktiviteter, der kan have forårsaget forurening, eller hvor der er fundet kraftig forurening i jorden.

Hvis der formodes at være forurening på grunden, er grunden kortlagt på vidensniveau 1 (V1), og hvis der er fundet kraftig forurening på en grund, er den kortlagt på vidensniveau 2 (V2).  

Det er Region Hovedstaden, der kortlægger forurenet jord i København.

Læs mere om kortlægning på Regionens hjemmeside  

Når du bor på en kortlagt grund, skal du være opmærksom på, at der er en række krav til dig, hvis du skal grave i jorden, fx i forbindelse med opførelse af en tilbygning til dit hus. 

Tjek, om der er forurening på din grund

Hvis du skal grave på din grund, fx til trampolin eller fliser, så er der forskellige ting, du skal være opmærksom på i forhold til håndtering af jorden. 

Det første du skal gøre er at finde ud af, om du bor på en forureningskortlagt grund. 

Fakta om at bo og færdes, hvor jorden er lettere forurenet

Vis alle

Hvorfor tester I ikke jorden?

Undersøgelser, som Miljøstyrelsen har foretaget, viser, at jord i ældre byområder i hele landet er lettere forurenet.

Igennem flere år er overskudsjord, der er blevet fjernet i forbindelse med byggerier i Københavns Kommune blevet analyseret. Det har vist sig at 80 % af den jord, der er gravet væk, var forurenet. Vi mener derfor, at vi har tilstrækkeligt grundlag for at sige, at byzonen i København er lettere forurenet.

Vi har testet alle kommunens institutioner og offentlige legepladser, og ryddet op på dem, der var kraftigt forurenet.

Hvor dybt går forureningen ned?

Koncentrationerne er højest i de øverste 20 cm jord fordi en stor del af forureningen kommer fra luften.

Som oftest er hele fyldlaget imidlertid lettere forurenet fordi, der gennem tiden kan være flyttet rundt med jorden. Fyldlaget i København er typisk 1-2 meter tykt.

Er der også forurenet jord i parkerne?

Ja, hele Københavns Kommune er klassificeret som lettere forurenet, også parkerne. Vi har ikke konkrete undersøgelser fra parkerne, men vi har undersøgt alle offentlige legepladser, heriblandt legepladserne i parkerne.

På de legepladser, hvor der blev fundet kraftig forurening, blev jorden skiftet ud med ren jord. Du kan se om jorden er skiftet ud på den legeplads du bruger på siden om forurening i institutioner og på offentlige legepladser.

Er lettere forurenet jord skadeligt?

De stoffer, vi finder i den lettere forurenede jord er typisk bly og tjærestoffer. Der er tale om meget små koncentrationer og derfor en svag påvirkning.

Børn er dog særlig følsomme, og der er derfor god grund til at tage ekstra hensyn. Undersøgelser har påvist, at der er en sammenhæng mellem et forhøjet blyindhold i blodet og vanskeligheder med koncentration, sprog og indlæring. Visse tjærestoffer kan fremkalde kræft.

Kan jeg dyrke grøntsager i den lettere forurenede jord?

Det er ikke sundhedsskadeligt at spise frugt og grønt, der er dyrket i lettere forurenet jord, hvis du følger nogle få og fornuftige råd:

  • Dæk bar jord i bedene og under buske med barkflis, halm eller lignende
  • Rengør frugt og grøntsager
  • Skræl rodfrugter, inden du spiser dem
  • Brug handsker ved havearbejde, eller vask hænderne grundigt efter

Forsøg med dyrkning af afgrøder i lettere forurenet jord og kraftigt forurenet jord har vist, at frugt og afgrøder ikke, eller kun i meget ringe grad, optager miljøfremmede stoffer.

Når du dyrker afgrøder, kan du imidlertid blive udsat for forurening. Derfor anbefaler vi, at børn ikke færdes i køkkenhaven, hvor der er bar jord, og at voksne bruger havehandsker.

Afgrøder, hvor jorden er svær at skylle af, fx jordbær, anbefaler vi, at du dyrker i ren jord.

Hvad hvis der er kraftig forurening?

Hvis der er fundet kraftig forurening på en grund, eller hvis der er mistanke om, at der er meget forurenet, så skal du være ekstra forsigtig og følge nogle andre råd om dyrkning.

Læs mere på Region Hovedstadens hjemmeside om dyrkning, når du bor på forurenet jord

Kan jeg dyrke krydderurter i lettere forurenet jord?

Vi anbefaler, at du dyrker krydderurter i ren jord. Det skyldes, at det kan være svært at skylle al jord af krydderurterne, og der er derfor risiko for at du vil komme til at indtage en mindre mængde lettere forurenet jord.

Kan mine børn lege på en grund med lettere forurenet jord?

Du og dine børn eller børnebørn kan uden problemer opholde jer i haven.

Hvis du fortsætter med at bruge din sunde fornuft, vil I ikke blive påvirket af, at jorden er lettere forurenet.

Her er fire hverdagsråd, der handler om at skåne små børn mest muligt for kontakt med forurenet jord:

  • Vask hænder
  • Klip negle
  • Brug ikke de samme sko udenfor og indenfor
  • Gør rent ofte

Sådan kan du indrette din have

Når du har børn, kan du sørge for, at der ikke er noget bar jord, som børnene kan komme i kontakt med. Du kan fx dække jorden med sand, grus, barkflis, træbelægninger, klinker eller så græs.

Har du en sandkasse i din have eller i jeres fælles gård, er det vigtigt, at der er fast bund i sandkassen, så børn ikke kan grave sig ned i lettere forurenet jord.

Hvad hvis der er kraftig forurening?

Hvis der er fundet kraftig forurening på en grund, eller hvis der er mistanke om, at der er meget forurenet, så skal du være ekstra forsigtig.

Tjek om der er kraftig forurening på en adresse på Københavnerkortet.

Vidensniveau (V2) betyder, at vi ved, der er forurenet, vidensniveau 1 (V1) betyder, at vi har mistanke om forurening.

Læs mere på Region Hovedstadens hjemmeside om at bo på forurenet grund

Kontakt

Jord og Grundvand

Njalsgade 13

Postboks 259

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00