Grave eller bygge på forureningskortlagt grund

Når du skal bygge eller lave om på en kortlagt grund, skal du have en miljøtilladelse, inden du går i gang. Hvis du også skal flytte en stor mængde jord, skal du huske at anmelde det.

Når din grund er forureningskortlagt på vidensniveau 1 eller 2, skal du søge kommunen om tilladelse til at udføre bygge- og anlægsarbejde. Ved bygge- og anlægsarbejde forstås fx tilbygning eller omlægning af have, men det kan også være mindre gravearbejder som omfangsdræn og etablering af terrasse. Du skal også søge, hvis du vil ændre anvendelsen af et erhvervslokale til bolig.

Miljøtilladelsen hedder en § 8-tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven.

Det er som regel en god idé at få en miljørådgiver til at udarbejde ansøgningen og udføre den nødvendige prøvetagning samt afrapportere arbejdet.

Når vi har givet en tilladelse til arbejdet, kan du være sikker på, at den mulige eller konstaterede forurening ikke udgør en risiko for dig, hverken når du opholder dig i boligen eller i haven.

Er du i tvivl, om du behøver at søge en § 8-tilladelse, er du velkommen til at kontakte os. Oplys om adressen og skriv gerne dit telefonnummer, så ringer vi dig op. 

Se, hvilke oplysninger vi skal bruge, når du skal have §8-tilladelse

Mængden af oplysninger, vi har brug for i en ansøgning, er forskellig og afhænger af, hvor stort dit projekt er. Er der tale om nybyggeri, er tjeklisten et godt udgangspunkt.

Skal du flytte jord fra kortlagt grund?

Hvis du skal flytte en større mængde jord end 1 m3 (svarende til 2 tons), har du pligt til at anmelde jordflytningen til kommunen, men ofte kan du få vognmanden til at lave anmeldelsen for dig.

Du anmelder jordflytningen digitalt på jordweb.dk

Du, eller det firma som du har til at køre jorden væk, er ansvarlig for, at jorden kommer det rigtige sted hen. For at kunne finde det rigtige modtagested skal du vide, hvilke forurenende stoffer der er i jorden, og hvor meget der er. Du kan vælge mellem to muligheder:

Få lavet analyser af jorden inden den køres væk

Der skal udtages en prøve pr. 30 tons jord, og prøverne skal analyseres for olie, PAH'er og tungmetallerne bly, chrom, cadmium, kobber, nikkel og zink. Afhængig af baggrunden for kortlægning skal prøverne måske analyseres for flere stoffer. Spørg os, hvis du er i tvivl.

Køre jorden til et karteringsanlæg

På karteringsanlægget udtages de nødvendige prøver og karteringsanlægget sørger for, at jorden kommer det rigtige sted hen bagefter.

Vil du ud af kortlægningen?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan komme ud af kortlægning, eller spørgsmål til om du kan få ryddet op på din grund, skal du kontakte Region Hovedstaden, der kortlægger forurenet jord i Københavns Kommune.

Kontakt

Jord og Grundvand

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00