Grave og bygge på områdeklassificeret grund

Der er regler for, hvordan du skal håndtere jord, som du graver op på din grund, der er områdeklassificeret.

Når du skal af med jord

Har du mindre end ½ m3 (svarende til 1 ton) jord, kan du køre den til den kommunale genbrugsstation.

Hvis du skal flytte en større mængde jord end 1 m3, har du pligt til at anmelde jordflytningen til kommunen.

Du anmelder jordflytningen digitalt på jordweb.dk

Hvis en vognmand henter jorden, kan du med fordel lade vedkommende sørge for at anmelde jordflytningen. 

Du, eller det firma, som du har til at køre jorden væk, er ansvarlig for, at jorden kommer det rigtige sted hen.

Du har tre muligheder for at håndtere din overskudsjord:

Lav analyser af jorden inden

Få lavet analyser af jorden inden den køres væk og derefter køre jorden til godkendt modtageranlæg. Du skal lave en aftale med en rådgiver om at udtage prøverne.

Der skal udtages minimum en prøve pr. 120 tons jord, og prøverne skal analyseres for olie, PAH'er og tungmetallerne bly, cadmium, kobber og zink. En pr. 30 ton, hvis det skal køres som ren jord.

Se oversigt over godkendte modtageanlæg

Køre jorden til et karteringsanlæg

På karteringsanlægget udtages de nødvendige prøver og karteringsanlægget sørger for, at jorden kommer det rigtige sted hen bagefter.

Se oversigt over karteringsanlæg

Bruge jorden et andet sted på grunden

Hvis du gerne vil placere overskudsjorden et andet sted på din grund, skal du kontakte os, inden du flytter jorden. Vi har brug for at vide, hvor meget jord der er tale om og adressen, hvor jorden kommer fra.

Du kontakter os ved at bruge kontaktmuligheden længere nede på siden under overskriften "Kontakt".

Krav om tilført ren jord, når du skal du bygge eller lave om

Det er et krav, at de øverste 50 cm af jorden på udearealer ikke er forurenet, hvis du ønsker at bygge en bolig, en kolonihave, et sommerhus, en tilbygning eller andet bygge- og anlægsarbejde på en grund som er områdeklassificeret. Dette krav gælder dog ikke, hvis der er tale om en tilbygning til et eksisterende 1-2-familiehus.

Alternativet er, at du sikrer, at der bliver etableret en varig, fast belægning oven på den forurenede jord. Det kan eksempelvis ske ved at lægge fliser, asfaltere eller lignende.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til dit byggeri. Oplys om adressen og skriv gerne dit telefonnummer, så ringer vi dig op. 

 

Kontakt

Jord og Grundvand

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00