Søg

Praktisk hjælp og støtte

Hvis du oplever, at de praktiske opgaver i hverdagen er blevet svære at klare selv, kan du søge kommunen om støtte og hjælp til fx rengøring, tøjvask og indkøb.

Du får støtte på baggrund af, hvad du selv kan klare, og hvad du har behov for, at andre støtter dig med. Københavns Kommune vil gerne støtte dig i at kunne klare mest muligt selv i din hverdag.

Den kommunale hjemmepleje kan levere en del af støtten via skærmbesøg. Det er dig og hjemmeplejen, der beslutter, hvilken støtte du kan få via en skærm. Læs om skærmbesøg på hjemmeplejetilaeldre.kk.dk

Når du søger om hjælp og støtte til personlig pleje, vurderer kommunen først, om du igen kan blive i stand til at klare noget af den personlige pleje selv. Hvis det er tilfældet, henvises du til det, vi kalder et udrednings- og rehabiliteringsforløb

Praktisk hjælp

Rengøring

Du kan få støtte til rengøring af daglige opholdsrum, svarende til en bolig med opholdsstue, soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 65 m2).

Tidspunktet for rengøringen aftaler du med leverandøren. Du kan som hovedregel få støtte til rengøring hver anden uge og ekstra rengøring én gang årligt.

Rengøring kan omfatte støtte og hjælp til at:

 • Skifte sengetøj
 • Tørre støv af på flader i nå-højde, fx reoler, vindueskarme og lignende
 • Vaske gulv i stue, entré, soveværelse og køkken
 • Gøre rent i køkken og på badeværelse
 • Støvsuge tæpper, gulve og møbler, du ofte bruger.

Når du aktivt deltager i rengøringen i samarbejde med personalet, udvikler eller vedligeholder du dine fysiske færdigheder. Hvor meget og hvilken form for praktisk hjælp, du bliver tilbudt, afhænger af en konkret og individuel vurdering af din samlede situation, herunder de ressourcer, der er i din husstand.

Hjemmeplejen hjælper ikke med at rydde op efter fx gæster eller logerende, det skal de selv hjælpe dig med. Det er heller ikke muligt at få hjælp til pasning af kæledyr.

Ekstra rengøring kan gives én gang årligt

Du bestemmer selv, hvordan du vil bruge de to timer og 40 minutter til ekstra rengøring. Du kan få støtte og hjælp til:

 • Rengøring af mere end 65 m2
 • Vask af køkkenskabe
 • Vask af døre og paneler.

Hjælperen må ikke tage sig af havearbejde eller håndværksmæssige opgaver, og du kan fx ikke få hjælp til vinduespudsning. Kommunen lægger vægt på, at du så vidt muligt deltager aktivt i arbejdet, så du i samarbejde med personalet genvinder eller vedligeholder dine færdigheder.

Tøjvask

Kommunen tilbyder en tøjvaskeordning, hvor du får hentet tøj, der vaskes og leveres tilbage til din bopæl.

Du kan få vasket:

 • Dit eget tøj
 • Sengelinned
 • Viskestykker
 • Håndklæder og lignende.

Dyner, sengetæpper, vattæpper og gardiner er som udgangspunkt ikke omfattet af ordningen om tøjvask, men kan i særlige tilfælde indgå.

Har du behov for støtte og hjælp til at sortere vasketøj og til at lægge det på plads, kan du også søge om støtte til dette.

Du visiteres til tøjvask hver 2., 3. eller 4. uge ud fra en vurdering af dit konkrete behov. I særlige tilfælde kan du blive visiteret til tøjvask hver uge.

Turkøb

Turkøb er en indkøbstur, hvor du bliver hentet af en chauffør på din bopæl og kørt i bus sammen med andre borgere til et indkøbscenter, fx Amager Centret eller Fisketorvet. Her har du selv mulighed for at købe de varer, du har brug for.

Du får minimum halvanden time til at købe dine varer. Når du er færdig med at købe ind, bliver du kørt hjem, og chaufføren hjælper dig med at bære varerne op til din bolig. Du kan ved turkøb ikke få hjælp til at sætte varerne på plads.Du kan blive visiteret til turkøb hver uge eller hver anden uge, alt efter dit behov.

Indkøbsordning

Indkøbsordningen er et tilbud til dig, der ikke kan komme i butikker. Tilbuddet indebærer, at du bestiller dagligvarer hos en af kommunens udvalgte indkøbsleverandører, der leverer varerne på din bopæl.

Som en del af tilbuddet, vil du få udleveret et varekatalog. Hvis du selv kan bestille dagligvarer på internettet, skal du gøre dette. Hvis du ikke kan bruge internettet, kan du foretage dine bestillinger telefonisk.

I særlige tilfælde kan du af hjemmeplejen få hjælp til at bestille dagligvarer og i særlige tilfælde kan leverandøren sætte varer på plads, når de ankommer til din bolig. Dagligvarer leveres én gang om ugen i tidsrummet kl. 8.00-18.00, og du vil på forhånd blive oplyst om, hvornår på dagen varerne kommer.

Praktiske oplysninger

Pris for rengøring (2022)

Du skal som udgangspunkt selv betale for miljøvenlige rengøringsmidler, støvsuger, koste, spande mv.

Pris for tøjvask hver anden uge (2022)

For enlige 192 kr. pr. måned (op til 8 kg pr. gang)

For par/samlevende 336 kr. pr. måned (op til 12 kg pr. gang).

For priser ved vask hver uge eller hver 3. eller 4. uge: Kontakt visitationen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Pris for turkøb (2022)

Der er ingen egenbetaling, men du betaler selv for varerne, du køber på turen.

Pris for indkøbsordning (2022)

Der er ingen egenbetaling, men du betaler selv for varerne, du køber på turen.

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Serviceloven §83
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Inden for 1 uge
Ved akut behov sættes hjælpen i gang med det samme.
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt