Praktisk hjælp og støtte

Hvis du oplever, at de praktiske opgaver i hverdagen er blevet svære at klare selv, kan du søge kommunen om støtte og hjælp til fx rengøring, tøjvask og indkøb.

Du får støtte på baggrund af, hvad du selv kan klare, og hvad du har behov for, at andre støtter dig med. Københavns Kommune vil gerne støtte dig i at kunne klare mest muligt selv i din hverdag.

Når du søger om praktisk hjælp og støtte, vurderer kommunen først, om du igen kan blive i stand til at klare nogle af opgaverne selv. Hvis det er tilfældet, henvises du til det, vi kalder et udredning- og rehabiliteringsforløb.

Søg om tilbuddet

Kontakt