Personlig pleje

Hvis du oplever, at du ikke længere selv kan klare din personlige pleje, kan du søge om støtte og hjælp til fx at komme i bad og tage tøj af og på.

Når du søger om hjælp og støtte til personlig pleje, vurderer kommunen først, om du igen kan blive i stand til at klare noget af den personlige pleje selv. 

Du får støtte af Københavns Kommune på baggrund af, hvad du selv kan klare, og hvad du har behov for, at andre hjælper dig med.

Hjælp til personlig pleje kan fx være: 

  • Støtte til at vaske sig eller komme i bad 
  • Tage tøj af og på
  • Børste tænder 
  • Komme på toilettet 
  • Anretning af måltider. 

Typisk vil du få daglig støtte til personlig pleje. Har du kun brug for hjælp til bad og hårvask, vil du dog som hovedregel få hjælp til dette 1-3 gange om ugen. 

Du kan modtage personlig pleje hele døgnet, afhængigt af dine behov. Det vil som regel være om morgenen og om aftenen. 

Søg om hjælp til personlig pleje

Mere information om personlig pleje

Vis alle

Tilstræber fast gruppe af medarbejdere

Vi tilstræber, at du får støtte og hjælp af en fast gruppe af medarbejdere. 

Det er dog vigtigt, at du i forskellige situationer får den bedst mulige faglige hjælp, og det kan betyde, at hjælpen nogle gange leveres af andre end de faste medarbejdere. Det vil især være aktuelt, hvis du har flere eller komplicerede sygdomme eller modtager meget hjælp. 

Afløsning eller aflastning til pårørende i hjemmet

Hvis du som pårørende i hverdagen hjælper og støtter en nærtstående, har du mulighed for at blive aflastet, så du fortsat kan forlade hjemmet og bevare et socialt liv eller blive afløst i forhold til konkrete opgaver.

Læs mere om Afløsning eller aflastning til pårørende i hjemmet

Klippekort

Klippekortet giver dig en ekstra halv time om ugen med én social- og sundhedsmedarbejder fra hjemmeplejen. 

Klippekortet tilbydes til dig, der får støtte til personlig pleje i hverdagen, og som samtidig enten har en indkøbsordning eller tøjvaskeordning, eller som har et meget begrænset netværk. 

Læs mere om klippekortet

Praktiske oplysninger

Pris for personlig pleje (2024)

Ingen egenbetaling, men du skal selv betale for sæbe, plejemidler, håndklæder, vaskeklude mv. 

Skærmbesøg

Den kommunale hjemmepleje kan levere din støtte som skærmbesøg. Det er dig og hjemmeplejen, der sammen beslutter, hvilken støtte du kan få via en skærm. 

Læs mere om skærmbesøg (hjemmeplejetilaeldre.kk.dk)

Frit valg af leverandør

Du kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje og de private leverandører. Du kan også selv vælge din hjælper eller få udbetalt et kontant tilskud. 

Se oversigt over kommunale og private leverandører

Sagsbehandlingsfrister for personlig pleje

Lovgivning: Serviceloven §83
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Inden for 1 uge
Ved akut behov sættes hjælpen i gang med det samme.
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt