Søg

Personlig pleje

Hvis du oplever, at du ikke længere selv kan klare din personlige pleje, kan du søge kommunen om støtte og hjælp til fx at komme i bad og tage tøj af og på.

Du får støtte af Københavns Kommune på baggrund af, hvad du selv kan klare, og hvad du har behov for, at andre hjælper dig med. Den kommunale hjemmepleje kan levere en del af støtten via skærmbesøg. Det er dig og hjemmeplejen, der beslutter, hvilken støtte du kan få via en skærm. Læs om skærmbesøg på hjemmeplejetilaeldre.kk.dk.

Når du søger om hjælp og støtte til personlig pleje, vurderer kommunen først, om du igen kan blive i stand til at klare noget af den personlige pleje selv. Hvis det er tilfældet, henvises du til det, vi kalder et udredning- og rehabiliteringsforløb.

Kommunen tilstræber, at du får støtte og hjælp af en fast gruppe af medarbejdere. Det er dog vigtigt, at du i forskellige situationer får den bedste faglige hjælp, og det kan betyde, at hjælpen nogle gange leveres af andre end de faste medarbejdere. Det vil især være aktuelt, hvis du har flere eller komplicerede sygdomme eller modtager meget hjælp.

Personlig pleje

Personlig pleje

Hjælp til personlig pleje kan fx være:

  • Støtte til at vaske sig eller komme i bad
  • Tage tøj af og på
  • Børste tænder
  • Komme på toilettet.

Typisk vil du få daglig støtte til personlig pleje. Har du kun brug for hjælp til bad og hårvask, vil du dog som hovedregel få hjælp til dette 1-3 gange om ugen.

Du kan modtage personlig pleje hele døgnet, afhængigt af dine behov. Plejen bliver typisk udført om morgenen og om aftenen.

Afløsning eller aflastning til pårørende i hjemmet

Hvis du som pårørende i hverdagen yder hjælp og støtte til en nærtstående, har du mulighed for at blive aflastet, så du fortsat kan forlade hjemmet for at bevare et socialt liv eller blive afløst i forhold til konkrete opgaver.

Klippekort

Klippekortet giver dig en ekstra halv time om ugen med én social- og sundhedsmedarbejder fra hjemmeplejen.

Klippekortet tilbydes til dig, der får støtte til personlig pleje i hverdagen, og som samtidig enten har en indkøbsordning eller tøjvaskeordning, eller som har et meget begrænset netværk.

Læs mere om klippekortet

Praktiske oplysninger

Pris for personlig pleje (2022)

Ingen egenbetaling, men du skal selv betale for sæbe, plejemidler, håndklæder, vaskeklude mv.

Pris for afløsning eller aflastning til pårørende i hjemmet (2022)

Ingen egenbetaling.

Pris for klippekort (2022)

Ingen egenbetaling, men du skal selv betale evt. transport, forplejning eller entre.

Frit valg af leverandør

Du kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje og de private leverandører. Du kan også selv vælge din hjælper eller få udbetalt et kontant tilskud. 

Se oversigt over kommunale og privat leverandører

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Serviceloven §83
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Inden for 1 uge
Ved akut behov sættes hjælpen i gang med det samme.
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt