Tekniske hjælpemidler og boligændringer til ældre

Du kan få bevilget hjælpemidler og hjælp til boligindretning, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvis hjælpemidlet i væsentlig grad kan lette din hverdag.

Tekniske hjælpemidler er produkter fremstillet til personer med nedsat funktionsevne. Det kan fx være: 

  • Rollator 
  • Badetaburet 
  • Kørestol 
  • Nødkaldeanlæg. 

Boligændringer kan hjælpe dig med at færdes mere ubesværet og sikkert i din bolig. Hjælp til nødvendig boligindretning dækker fx over: 

  • Opsætning af gelænder i trappeopgang 
  • Fjernelse af dørtrin i bolig 
  • Automatisk døråbner. 

Søg om tekniske hjælpemidler og boligindretning

Søger du om rollator, transportkørestol, albuestok, badebænk eller andre mindre hjælpemidler, skal du henvende dig i Hjælpemiddelcentrets Kvikservice. Søger du om andre typer af tekniske hjælpemidler eller boligindretninger, så kontakt Visitationen.
Åbner en dialog.

Søg om hjælpemidler

Hvis du er 65 år eller ældre, skal du fortsætte med at søge om hjælpemidler her. 

Hvis du er under 65 år, kan du læse mere og søge om hjælpemidler her

Praktiske oplysninger

Pris (2024)

Når du får bevilget hjælpemidler og boligindretninger, skal du ikke betale noget. 

Frit valg af leverandør

Har du fået bevilget tekniske hjælpemidler eller boligændringer, kan du enten vælge at benytte kommunens tilbud eller benytte retten til frit valg af leverandør. 

Læs mere om frit valg af tekniske hjælpemidler (hjaelpemidler.kk.dk)

Læs mere om frit valg af boligændringer (hjaelpemidler.kk.dk)

Sagsbehandlingsfrister (tekniske hjælpemidler)

Lovgivning: Serviceloven §112
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 20 hverdage. Hvis der er behov for yderligere oplysninger, kan det tage længere tid.
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Det afhænger af, hvad du søger om, men oftest inden for få dage.
Hjælpemidler, der kræver særlig tilpasning eller levering, kan have en længere leveringstid.

Sagsbehandlingsfrister (boligindretning)

Lovgivning: Serviceloven §116
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 20 hverdage. Hvis der er behov for yderligere oplysninger, kan det tage længere tid.
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Det afhænger af, hvad der skal ændres.

Mere om hjælpemidler til ældre

På hjaelpemidler.kk.dk kan du læse mere om tekniske hjælpemidler og boligindretning og få et fuldt overblik over dine muligheder, hvis du er 65 år eller ældre. Læs blandt andet om afprøvning og reparation og ind instruktionsfilm om hjælpemidler. 

Kontakt

Hjælpemiddelcentret

Hans Knudsens Plads 3

2100 København Ø

Telefontider

Mandag

09:00 - 11:00

13:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 11:00

13:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 11:00

13:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 11:00

13:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 11:00

12:00 - 14:00