Søg

Støtte til billedkunst

Søg om støtte til dine billedkunstprojekter. Ansøgning til Københavns Kommunes Råd for Visuel Kunst foregår digitalt.

Inden du søger, er det en god ide at læse mere om ansøgningsfrister, hvad der lægges vægt på i en ansøgning, og hvad ansøgningen som minimum skal indeholde.

Da ansøgningerne offentliggøres på kommunens hjemmeside - Dagsordener og referater Københavns Billedkunstudvalg – skal I undgå personlige oplysninger som cpr., telefonnr. og bankkonto i jeres bilag.

Tilsagn og afslag på ansøgninger sendes via Digital Post.

Københavns Kommunes Billedkunstudvalg er fra 2019 ændret til Rådet for Visuel Kunst, der har et bredere kommissorium end billedkunstudvalget – men støtten til billedkunstprojekter foregår som hidtil.

Information

Betingelser for at opnå støtte
 • Projektet skal foregå i Københavns Kommune
 • Der skal være offentlig adgang
 • Du skal ansøge senest to måneder før projektets start (60 dage)
 • Projektet skal primært bæres af professionelle kræfter
 • Blandede kunstprojekter skal lægge hovedvægten på billedkunst
Rådet for Visuel Kunst prioriterer

Billedkunstudvalget besluttede 8. oktober 2018 følgende kriterier for uddeling af underskudsgarantier til kunstprojekter:

 • Udvalget opdeler som udgangspunkt støttekriterierne efter typer af udstillingssteder:
  • Større, etablerede og offentligt støttede udstillingssteder og kunsthaller
  • Mindre etablerede steder
  • Små, typisk kunstnerdrevne steder, der ofte er karakteriseret ved en kort levetid
 • Billedkunstudvalget prioriterer overordnet, at kunstnere støttes med honorar
 • Billedkunstudvalget prioriterer at støtte (i sideordnet rækkefølge):
  • Ansøgninger fra kunstnere, der individuelt søger støtte ved deltagelse i udstillinger på de større, etablerede udstillingssteder
  • Ansøgninger fra mindre, seriøse og typisk kunstnerdrevne steder (seriøsiteten kan f.eks. vises gennem udstillingsprogrammer)
  • Kvalitetsudstillinger med kunstnere fra vækstlaget
  • Kunstnere bosiddende i eller med tæt tilknytning til København
  • Kunstnere, der har taget en relevant kunstuddannels
Rådet for Visuel Kunst støtter ikke
 • Studieophold og udlandsrejser
 • Uddannelses- og undervisningsformål
 • Workshops og seminarer, medmindre der er et tydeligt element af kunstnerisk produktion
 • Etablering og drift
 • Anlægsudgifter
 • Projekter med et partipolitisk eller religiøst indhold
 • Filmproduktioner og efterproduktioner til brug for dokumentation af kunstprojekt
 • Udgifter til tryk af udstillingskatalog mv.
 • Udstillinger på kommercielle gallerier
 • Produktion af kunstbøgere
Ansøgningen skal indeholde
 • Uddybende projektbeskrivelse
 • Et realistisk budget med angivelse af forventede indtægter og udgifter. Brug af budgetskabelon er obligatorisk
 • En finansieringsplan med oplysning om, hvorvidt der er søgt og/eller bevilget støtte fra anden side
 • Anmeldelser af tidligere udstillinger, som ansøger eller de medvirkende har deltaget i
 • CV´er på medvirkende
Inden du søger
 • Du skal søge digitalt via link her på siden
 • Du skal vedhæfte uddybende projektbeskrivelse, budget og CV´er på medvirkende. Hav derfor alle bilag klar, inden du udfylder ansøgningen digitalt
 • Du kan bruge NemID, hvilket gør det muligt at ”gemme” ansøgningen til senere indsendelse
Ansøgningsfrist
 • To måneder før projektet starter (60 dage)

Der vil blive givet administrativt afslag, hvis ansøgningsfristen ikke overholdes.

Bemærk, at ansøgningen skal være modtaget senest tre uger før kommende udvalgsmøde, hvis den skal medtages på det møde. Hvis denne frist ikke overholdes, medtages ansøgningen på det næstkommende møde.

Se mødeplan og referater

Støtte – og udbetaling af denne

Rådets støtte gives som udgangspunkt via underskudsgarantier på baggrund af en vurdering af projektet i forhold til de indkomne ansøgninger og ud fra udvalgets økonomiske råderum. Underskudsgarantien kan ikke overstige projektets samlede tilskudsbehov. Underskudsgarantierne udbetales helt eller delvis, når regnskab for projektet er modtaget og godkendt af udvalgets sekretariat.

Rådet for Visuel Kunst bevilger typisk underskudsgaranti på beløb mellem 5.000 og 15.000 kroner. Ved større projekter stilles krav om anden medfinansiering.

Rådet kan i særlige tilfælde vælge - i stedet for underskudsgaranti - at yde et tilskud.

Hvis I får momsudgifter dækket, må momsbeløbet ikke medtages i regnskabet. Det er tilskudsansøgers/-modtagers ansvar at overholde gældende regler fra SKAT eller anden ordning om momsrefusion.

Hvis du ikke har NemID

Hvis du er fritaget fra Digital Post og ikke har NemID, kan du kontakte udvalgets sekretær og få et ansøgningsskema på papir.

Kontakt

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00