Ombygning af bevaringsværdige bygninger

Vores retningslinjer er en anbefaling til, hvordan du kan bevare og ombygge byggeri med høj bevaringsværdi

For dig der bor i eller ejer en bevaringsværdig bygning

En stor del af det eksisterende byggeri i København er bevaringsværdigt. Det har betydning for dig som ejer og bygherre, når du skal bygge om eller renovere.

For at hjælpe dig med at bevare vores fælles kulturarv, har vi lavet retningslinjer for ombygning og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.

Nogle bygningsdele kan have særlig værdi

Når du bygger om, skal du tage udgangspunkt i de konkrete karaktertræk på din ejendom.

Se om din ejendom er bevaringsværdig og læs hvilke bygningsdele der har særlig værdi på kulturarv.dk

Bygningsbevaring betaler sig

Respektfuld udvikling af de bevaringsværdige bygninger og byrum er en investering, der betaler sig. Både for dig som boligejer, men også for byens borgere og jordens knappe ressourcer.

Hent Arkitekturpolitik København 2017 - 2025

Følg retningslinjerne i din byggesag

Hvis du skal søge byggetilladelse på en bevaringsværdig ejendom, kan du forvente en hurtigere og mere smidig sagsbehandling, når du følger retningslinjerne.

Find ud af om dit byggeri kræver byggetilladelse

Anden lovgivning med betydning for dit byggeri

Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan eller tinglyst servitut, vil det typisk være nødvendigt at søge tilladelse før du bygger om.

Find ud af hvad der gælder for din ejendom

Find de oprindelige tegninger af din ejendom

I vores byggesagsarkiv kan du finde de oprindelige tegninger af din ejendom

Få hjælp hos en privat byggerådgiver

Det er en god idé at få hjælp hos en rådgiver, der har særlig viden om bygningskultur.

Kontakt