Søg

Bekymret for et barn eller en ung - fagperson

Hvis du som fagperson er bekymret for et barns udvikling eller trivsel, har du en særlig pligt til at kontakte Socialforvaltningen.

Det kan være, at du bare har en fornemmelse af, at et barn måske har brug for hjælp, men det er nok: Tag din egen bekymring alvorligt, og lad det være op til Socialforvaltningen at vurdere, om der er behov for hjælp eller ej.

Når du handler på din bekymring, er det et udtryk for omsorg for barnet.

​​Når vi har modtaget din underretning, vil fagfolk i Borgercenter Børn og Unge vurdere, om familien har brug for hjælp, og hvilken hjælp der er den rigtige. I den forbindelse vil vi drøfte underretningen med forældrene.

Sådan underretter du som fagperson

Hvis din bekymring giver anledning til at underrette Socialforvaltningen, skal du udfylde underretningsskemaet for fagpersoner. Vær opmærksom på, at vi kun læser e-mails i hverdage. Fredag eftermiddag, i weekender og i ferier skal skemaet sendes til Den Sociale Døgnvagt.

Hvis du arbejder i Københavns Kommune, eller i en offentlig myndighed, der er
tilsluttet tunnelløsningen, kan du sende en sikker e-mail til en af Borgercenter Børn og Unges postkasser. Ellers skal du sende underretningen til Borgercenter Børn og Unge via din virksomheds digitale postkasse på virk.dk. 

Husk at det er dit ansvar som afsender at benytte en sikker måde at sende underretningen på i forhold til datasikkerhed.

Underretningsskema for professionelle

Skriv sikkert til os som virksomhed

Borgercenter Børn og Unge

Skriv sikkert til enhederne i Borgercenter Børn og Unge