Du er her

Bedre københavnerdialog

Københavns Kommune vil gerne blive endnu bedre til dialogen med københavnerne – og vil meget gerne høre fra dig. Læs mere her.

I Københavns Kommune prioriter vi dialogen med københavnerne i udviklingen og driften af byen højt, og vi arbejder for, at dialogen med københavnerne skal foregå så tidligt, tydeligt, engagerende og mangfoldigt som muligt. Lige nu er vi i gang med at udvikle metoder til, hvordan vi kan styrke dialogen og samarbejdet med københavnerne, og vil meget gerne have dine input. 

Sådan giver du input til Københavns Kommunes københavnerinddragelse
 

Spørgeskemaundersøgelse d. 2.-31. januar 2019 

Alle københavnere skal have mulighed for at være med, og vi vil gerne gøre det nemt og hurtigt at deltage. Derfor kan du komme med dine input til kommunens københavnerinddragelse ved at deltage i vores spørgeskemaundersøgelse om kommunens dialog med og inddragelse af københavnerne. Undersøgelsen lanceres på kommunens sociale medier og plakater i byens rum lige efter nytår. Du vil kunne tilgå undersøgelsen via dette link fra d. 2. januar 2019. 

Københavnerkonferencen d. 30. januar 2019

På københavnerkonferencen inviterer vi op til 150 københavnere, lokaludvalg, embedsfolk og politikere til at drøfte ønsker og ideer til formål og metoder for kommunens fremtidige københavnerinddragelse. Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig via invitationen, som du tilgår via dette link. Tilmelding er mulig fra d. 14. december – 13. januar, hvor linket vil være aktivt.

Hvad er der sket indtil nu? 

Idea Factory

D. 21. november 2018 blev der afholdt en Idea Factory, hvor kommunens folk sammen med københavnere og lokaludvalg udviklede ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at samarbejde om københavnernes ideer, som ofte er komplekse og går på tværs af kommunens fagområder.

Du kan se videoen fra Idea Factory og læse de 16 gruppers idéforslag her.

Hvad sker der med mine input?

Alle input vil indgå i arbejdet med at udvikle metoder til en mere mangfoldig københavnerinddragelse i Københavns Kommune. Forslaget bliver behandlet af Borgerrepræsentationens politikere i efteråret 2019.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.