Du er her

Bedre københavnerdialog

Københavns Kommune vil gerne blive endnu bedre til dialogen med københavnerne – læs mere om vores indsats her.

I Københavns Kommune vil vi gerne blive endnu bedre til dialogen med københavnerne og er derfor i gang med at udvikle en formålsramme for og nye metoder til en mere mangfoldig københavnerinddragelse. Et forslag hertil forventes at blive politisk behandlet i gruppeformandskredsen d. 23. august 2019. Du kan læse mere om gruppeformandskredsen og se deres beslutninger om indsatsen på møderne d. 22. juni, 24. august og 2. november i 2018 her.

Hvordan arbejder Københavns Kommune med københavnerinddragelse i dag?

Københavns Kommune starter ikke fra nul og har allerede adskillige muligheder og kanaler for dialog og samarbejde med københavnerne. Dem kan du læse mere om på vores hjemmeside under ”Få indflydelse”, som du kan tilgå her.

5 principper for københavnerdialog

Vi har ligeledes fem principper for københavnerdialog, som vi navigerer efter i den løbende dialog med københavnerne om udviklingen og driften af byen. Du kan læse vores fem principper for københavnerdialog her. Principperne betyder, at dialog med københavnerne er en kerneopgave for kommunen, og at vi arbejder for, at den skal foregå så tidligt, tydeligt, engagerende og mangfoldigt som muligt.

Indsats for bedre københavnerdialog og - inddragelse

I vores arbejde med at udvikle en overordnet formålsramme og nye metoder til inddragelse af københavnerne, har vi efterspurgt input fra københavnere, lokaludvalg og kommunens ansatte i perioden d. 21. november 2018 til d. 8. februar 2019. Denne fase er afsluttet, og vi takker af hjertet for det store engagement og de mange input. Det har været overvældende at opleve så stor interesse. Knap 500 viste interesse for KøbenhavnerKonferencen og over 10.000 har besvaret vores københavner-survey. Det har i sig selv givet os stof til eftertanke ift., hvad der skal til for at styrke dialogen mellem københavnerne og kommunen.

Vi er nu i gang med at læse alle input og udarbejde rapporter, der samler op på de fem overordnede inddragelsesaktiviteter. Det drejer sig om input fra:

  • Idea Factory d. 21. november 2018
  • Kommunens syv forvaltninger
  • Kommunens 12 lokaludvalg
  • KøbenhavnerKonferencen d. 30. januar 2019
  • Københavner-surveyen d. 2.-31. januar 2019

Materialet vil løbende blive lagt op på siden her og senest i løbet af marts 2019. Du kan allerede nu kigge med i resultaterne fra Idea Factory og det foreløbige informationsmateriale fra KøbenhavnerKonferencen.
 

Foreløbige input og materiale fra inddragelsesfasen

Idea Factory

D. 21. november 2018 afholdt kommunen Idea Factory, hvor 123 deltagere; ansatte, københavnere og lokaludvalg sammen udviklede ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at samarbejde om københavnernes ideer, som ofte er komplekse og går på tværs af kommunens fagområder.

Du kan se videoen fra Idea Factory og læse rapporten over de 16 gruppers mange idéforslag her.

KøbenhavnerKonferencen

D. 30. januar 2019 mødtes 200 københavnere, lokaludvalg, ansatte og medlemmer af Borgerrepræsentationen til drøftelse af to overordnede spørgsmål; hvad er formålene med og de gode metoder til dialog og inddragelse mellem københavnerne og kommunen.

En rapport over de mange input er under udarbejdelse, men du kan kigge med i informationsmaterialet fra konferencen herunder og se en video fra dagen her. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.