Søg

Bedre normeringer i dagtilbud fra 2022

Fra 2022 indfører Københavns Kommune bedre normeringer i byens daginstitutioner.

For at skabe de bedste betingelser i vores daginstitutioner, investerer Københavns Kommune tæt på en halv milliard og indfører bedre normeringer fra år 2022 i byens daginstitutioner, også kaldet minimumsnormeringer. Københavns Kommunes investering kommer oveni det statslige tilskud til minimumsnormeringer.

Normeringerne betyder, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Spørgsmål og svar om bedre normeringer

Vil der være 1:3 og 1:6 på hver institution i hele åbningstiden?

Nej – normeringerne regnes som et gennemsnit på tværs af daginstitutioner i Københavns Kommune. Der vil derfor være forskel på hvor mange voksne, der er i løbet af dagen fra institution til institution. Det er ledelsen i den enkelte institution, som beslutter, hvordan de ekstra midler til normeringer skal bruges.

Hvor mange ekstra midler den enkelte institution får, beregnes ud fra antallet af børn. Det vil derfor være forskelligt fra institution til institution, hvor mange ekstra hænder, de kan ansætte.

Hvor mange penge har Københavns Kommune afsat?

København Kommune investerer tæt på en halv milliard (450 mio.) over de næste fire år til bedre normeringer i byens daginstitutioner fra år 2022 – to år før regeringen har lagt op til. Københavns Kommunes investering kommer oveni det statslige tilskud til minimumsnormeringer, og allerede fra 2021 fordobler Københavns Kommune statens tilskud for at skabe bedre normeringer i dagtilbud.

Hvor mange ekstra hænder kommer der i institutionerne?

Over de næste tre år er der afsat midler til 448 nye årsværk i Københavns Kommune. Det giver i gennemsnit 1,2 årsværk mere pr. institution frem mod 2022.

Et årsværk svarer til en fuldtidsansat pr. år. Der kan gå flere ansatte på et årsværk, hvis de er ansat på nedsat tid.

Da det er et gennemsnit i Københavns Kommune, vil det se forskelligt ud fra institution til institution. Det er ledelsen i den enkelte institution, som beslutter, hvordan midlerne skal udmøntes.  

Der er mange muligheder for at bruge de ekstra midler – fx kan ansatte gå op i tid, eller man kan ansætte flere hænder i ydertimerne.

Gør 1,2 ekstra pædagoger i en daginstitution overhovedet nogen forskel?

Ja – flere hænder gør en forskel.  Med fx en ekstra medarbejder på fuld tid eller to på deltid får institutionerne bedre mulighed for at planlægge og lave flere pædagogiske aktiviteter. Og det giver flere børn mulighed for at trives, lære og udvikle sig. Institutionerne vil også være mindre sårbare, når der en medarbejder, som er syg. Og man vil oftere end i dag kunne opdele enkelte stuer i mindre børnegrupper, hvis der er behov for en særlig indsats.

Hvorfor regnes normeringer som et gennemsnit og ikke i forhold til den enkelte daginstitution?

Staten udregner minimumsnormeringer i gennemsnit, og Københavns Kommune følger statens måde at udregne normeringer på.

Kommer der til at være ekstra hænder i mit barns institution?

Ja - det gør der. De ekstra midler betyder, at der kommer flere ressourcer pr. barn. Det er ledelsen i den enkelte institution, som beslutter, hvordan de ekstra midler skal bruges. Forældrebestyrelsen fastsætter principper for anvendelse af budgetrammen. Du kan derfor høre din leder eller din forældrebestyrelsesrepræsentant, hvordan det konkret ser ud i dit barns institution.

Bliver forældrene inddraget i, hvordan de ekstra midler skal udmøntes?

Ja – forældrebestyrelserne beslutter principperne for anvendelsen af budgettet, og i forbindelse med tildelingen af de ekstra midler til normeringer skal de drøfte principperne.

Vi opfordrer desuden til, at forældrebestyrelserne inddrager forældrerådene i de enkelte institutioner, og at lederne orienterer forældrene om, hvordan de ekstra midler skal anvendes i institutionen.

Vil forældre skulle betale mere for en institutionsplads?

Ja – forældre vil skulle betale mere for en institutionsplads, når der kommer flere penge til normeringer. I Københavns Kommune betaler kommunen
75 % af prisen på en daginstitutionsplads, mens forældrene betaler de resterende 25 %. Forældre vil fortsat skulle betale 25 % af den samlede pris, men de vil blive opkrævet et højere beløb, da de ekstra midler til bedre normeringer øger de samlede udgifter til en institutionsplads.

Konkret vil det betyde en stigning på 314 kr. pr. måned for en vuggestueplads og 197 kr. pr. måned for en børnehaveplads i 2022. 
Find mere information om priser på dagtilbud her: Priser for børnepasning 0-18 år

Hvordan kommer normeringerne til at påvirke tildelingen af sociale normeringer?

Københavns Kommune afsætter hvert år ca. 120 mio. til sociale normeringer. Det betyder, at de institutioner i København, som har mange udsatte børn, får midler til at håndtere de ekstra opgaver, som følger med at have udsatte børn og familier.

Minimumsnormeringerne ændrer ikke på tildelingskriterierne for de sociale normeringer, og de sociale normeringer vil blive tildelt på samme vis, som de gør i dag uafhængigt af minimumsnormeringerne.

Tildelingen af midler til bedre normeringer vil ikke blive påvirket af, om institutionen får sociale normeringer.

Hvad gør I for at løse rekrutteringsudfordringerne?

I København mangler vi pædagogiske medarbejdere – ligesom i resten af landet. Derfor arbejder vi målrettet på at styrke rekrutteringen og uddannelsen af flere pædagoger. Vi har derfor afsat midler til at flere kan gå op i tid, til videreuddannelse af pædagogmedhjælpere og til at give akademikere mulighed for et sporskifte i karrieren via en toårig meritpædagoguddannelse.

Dagtilbud af høj kvalitet

I Københavns vuggestuer og børnehaver arbejder vi hver dag med at skabe en tryg, sund og lærerig hverdag for byens godt 30.000 børn. Vores ambition er, at København skal være en børneby med dagtilbud af høj kvalitet, der giver alle børn uanset baggrund de bedste muligheder for at trives, lære og udvikle sig.

Kontakt

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 15:00