Venteliste til børnehave

Børnehavepladser anvises efter anciennitet på de specifikke ventelister.

Du har mulighed for at skrive dit barn op til tre børnehaver. Vi anviser børnehavepladser efter anciennitet på de specifikke ventelister. Det vil sige, at det barn som har stået på ventelisten længst tid får den næste ledige plads med mindre et barn med søskende i børnehaven også står på venteliste, så vil søskendebarnet få tilbudt pladsen. Ligeledes vil børn fra den generelle venteliste, der skal have tilbudt plads kunne springe ind foran de børn, der allerede står på ventelisten. 

Dit barn får anciennitet på ventelisten til børnehave den dag han eller hun fylder 2 år, hvis du har skrevet dit barn op inden 2 års dagen. Hvis du skriver op senere end de 2 år får dit barn anciennitet fra opskrivningstidspunktet.

Når du skriver dit barn på venteliste til vuggestue eller dagpleje, kommer barnet automatisk på generel venteliste til børnehave og vil blive tilbudt en plads indenfor fire kilometer af din bopæl, fra barnet er to år og ti måneder. Det barn, som har stået på den generelle venteliste i længst tid, vil få tilbudt den næste ledige plads.

Børnehavepladser anvises fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder to år og ti måneder, hvis der er ledige børnehavepladser at anvise barnet til. I nogle perioder af året er der kun få eller ingen ledige børnehavepladser, så nogle børn vil være tre år og nogle måneder, inden det er muligt at tilbyde en børnehaveplads.

Hvis dit barn står for tur, og der kommer en ledig plads i en af de børnehaver, du har ønsket, får dit barn tilbudt plads der. Når du takker ja til en børnehaveplads du selv har ønsket sletter vi dit barn fra øvrige ventelister barnet har været skrevet op til.

Hvis ikke der er plads et af de steder du selv har ønsket får dit barn tilbudt plads i en anden børnehave fra den generelle venteliste indenfor fire kilometer fra din bopæl. Hvis du takker ja til en børnehaveplads fra den generelle venteliste kan du blive stående på de ventelister, du selv har skrevet dit barn op til. 

Søskendefordel
Børn med søskende i den søgte børnehave får fortrin til en ledig plads i den samme børnehave, dog tidligst fra den 1. i den måned barnet fylder to år og seks måneder.

Hvis der er flere børn med søskende i samme børnehave, vil det søskendebarn der har stået på ventelisten i længst tid få plads først. Hvis der ikke er en ledig plads i den pågældende børnehave, vil søskendebarnet få plads i en anden børnehave. Som forælder kan du vælge at skrive dit barn op til en overflytning til en anden børnehave, og barnet vil få tilbudt den næste ledige plads i børnehaven, med mindre et andet søskendebarn har stået til overflytning i længere tid.

Hvis der er tale om en integreret institution med vuggestue, har institutionens vuggestuebørn dog fortrinsret til en børnehaveplads før søskendebørn udefra.

Kontakt