Du er her

Venteliste til børnehave

Børnehavepladser anvises efter alder. Det betyder, at det ældste barn på ventelisten får plads først.

Børnehavepladser anvises efter alder. Det betyder, at det ældste barn på ventelisten som udgangspunkt får tilbudt plads først.

Børnehavepladser anvises fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder to år og ti måneder, hvis der er ledige børnehavepladser at anvise barnet til. I nogle perioder af året er der kun få eller ingen ledige børnehavepladser, så nogle børn vil være tre år og nogle måneder, inden det er muligt at tilbyde en børnehaveplads.

Hvis dit barn står for tur, og der kommer en ledig plads i en af de børnehaver, du har ønsket, får dit barn tilbudt plads der. Ellers får dit barn tilbudt plads i en anden børnehave indenfor fire kilometer af din bopæl. Du kan efterfølgende vælge at skrive dit barn op til en overflytning til en anden børnehave.

Søskendehensyn
Børn med søskende i den søgte børnehave får fortrin til en ledig plads i den samme børnehave, dog tidligst fra den 1. i den måned barnet fylder to år og seks måneder.

Hvis der er flere børn med søskende i samme børnehave, vil det ældste søskendebarn få plads først. Hvis der ikke er en ledig plads i den pågældende børnehave, vil søskendebarnet få plads i en anden børnehave. Forældrene kan vælge at skrive deres barn op til en overflytning til en anden børnehave, og barnet vil få tilbudt den næste ledige plads i børnehaven, med mindre et ældre søskendebarn også er skrevet op til overflytning.

Hvis der er tale om en integreret institution med vuggestue, har institutionens vuggestuebørn dog fortrinsret til en børnehaveplads før søskendebørn udefra.

Venteliste til børnehave
Det er ikke muligt at se nr. på ventelisten til børnehave på nettet, da ventelisten kun er vejledende. Derfor vil ventelisten ikke give et brugbart billede, da ældre børn kan springe ind foran de børn, der allerede står på ventelisten. 

Du kan se dine opskrivninger på Digital Pladsanvisning. Du skal logge ind med NemID.

 

Den 1. april får Københavns Kommune nye anvisningsregler til børnehave og anviser pladser efter anciennitet. 

Du har mulighed for at skrive dit barn op til tre børnehaver. Fra den 1. april anviser vi børnehavepladser efter anciennitet på de specifikke ventelister. Det vil sige, at det barn som har stået på ventelisten længst tid får den næste ledige plads med mindre et barn med søskende i børnehaven også står på venteliste, så vil søskendebarnet få tilbudt pladsen. Ligeledes vil børn fra den generelle venteliste, der skal have tilbudt plads kunne springe ind foran de børn, der allerede står på ventelisten. 

Når du skriver dit barn på venteliste til vuggestue eller dagpleje, kommer barnet automatisk på generel venteliste til børnehave og vil blive tilbudt en plads indenfor fire kilometer af din bopæl, fra barnet er to år og ti måneder. Det barn, som har stået på den generelle venteliste i længst tid, vil få tilbudt den næste ledige plads.

Børnehavepladser anvises fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder to år og ti måneder, hvis der er ledige børnehavepladser at anvise barnet til. I nogle perioder af året er der kun få eller ingen ledige børnehavepladser, så nogle børn vil være tre år og nogle måneder, inden det er muligt at tilbyde en børnehaveplads.

Hvis dit barn står for tur, og der kommer en ledig plads i en af de børnehaver, du har ønsket, får dit barn tilbudt plads der. Ellers får dit barn tilbudt plads i en anden børnehave indenfor fire kilometer af din bopæl. Du kan efterfølgende vælge at skrive dit barn op til en overflytning til en anden børnehave.

Søskendehensyn
Børn med søskende i den søgte børnehave får fortrin til en ledig plads i den samme børnehave, dog tidligst fra den 1. i den måned barnet fylder to år og seks måneder.

Hvis der er flere børn med søskende i samme børnehave, vil det søskendebarn der har stået på ventelisten i længst tid få plads først. Hvis der ikke er en ledig plads i den pågældende børnehave, vil søskendebarnet få plads i en anden børnehave. Som forælder kan du vælge at skrive dit barn op til en overflytning til en anden børnehave, og barnet vil få tilbudt den næste ledige plads i børnehaven, med mindre et andet søskendebarn har stået til overflytning i længere tid.

Hvis der er tale om en integreret institution med vuggestue, har institutionens vuggestuebørn dog fortrinsret til en børnehaveplads før søskendebørn udefra.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.