Tilsyn

Borgerrådgiveren skal ikke afvente en klage fra en borger for at lave et tilsyn på udvalgte områder - det kan ske på eget initiativ.

Borgerrådgiverens tilsyn omfatter – som andre områder af Borgerrådgiverens virksomhed – sagsbehandling, personalets adfærd samt udførelsen af praktiske opgaver.

Borgerrådgiveren foretager tre typer af tilsyn på eget initiativ: Inspektioner, Generelle egen drift-undersøgelser og Konkrete egen drift-undersøgelser.

Når Borgerrådgiveren foretager tilsyn på eget initiativ, bliver forholdene på det udvalgte område vurderet efter de almindelige forvaltningsretlige regler, kommunens værdigrundlag og politikker samt den relevante lovgivning på det undersøgte område. Ved inspektioner kan Borgerrådgiveren desuden inddrage humanitære, medmenneskelige betragtninger i vurderingsgrundlaget.

Hvis en undersøgelse viser, at en forvaltnings adfærd ikke lever op til ovenstående, kan Borgerrådgiveren udtale kritik og komme med henstillinger og anbefalinger til den pågældende forvaltning. Kritikken kan variere i grad, men er grundlæggende set udtryk for, at reglerne ikke er overholdt.

Forvaltningerne er ikke bundet af Borgerrådgiverens udtalelser, men hvis en forvaltning ikke ønsker at rette sig efter en anbefaling eller henstilling, skal de oplyse det til Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens henstillinger bliver i praksis fulgt af forvaltningerne og understøttet af ledelsen.

En stor del af sagerne når aldrig at føre til kritik, anbefaling eller henstilling, fordi forvaltningen straks tager skridt til at rette eventuelle fejl og mangler alene på baggrund af, at Borgerrådgiveren påpeger problemområderne og hjælper med mulige løsninger.

Kontakt