Konkrete egen drift-undersøgelser

Borgerrådgiveren kan tage en konkret sag op, hvis den formodes at indeholde principielle aspekter eller grove og/eller væsentlige fejl.

Udgangspunktet for disse undersøgelser er konkrete tilfælde, hvor Borgerrådgiveren bliver opmærksom på, at der kan være væsentlige problemer med sagsbehandlingen, personalets optræden eller udførelsen af praktiske opgaver.

Undersøgelserne indledes altid med et forsøg på at rette op på eventuelle problemer via konsultativ bistand. I nogle tilfælde består bistanden alene i at gøre opmærksom på et muligt problem, i andre tilfælde deltager Borgerrådgiveren mere aktivt i et samarbejde med forvaltningen.

Konkrete egen drift-undersøgelser afsluttes med en udtalelse, der indeholder Borgerrådgiverens vurdering af, om forvaltningen lever op til de gældende krav på området.

Kontakt

Borgerrådgiveren

Tietgensgade 31A, 1. sal

1704 København V

Klag til Borgerrådgiveren

Til borgere:
Gå til klageblanket (log på med MitID, udfyld og send digitalt)


Til virksomheder:
Gå til klageblanket (log på med din virksomheds MitID/lokal IdP)

E-mail: borgerraadgiveren@kk.dk

Almindelig e-mail sendes ikke krypteret. Vi foreslår derfor, at du skriver sikkert til os (via Digital Post), hvis du sender oplysninger, som bør beskyttes, fx dit cpr-nr. eller oplysninger om private forhold.

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 10-15 (eller efter aftale)
Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.