Tekniske standarder for veje, pladser og parker

Anlægsprojekter i kommunen skal laves med et helhedssyn for byrummet og brug af tekniske standarder, retningslinjer og krav til dit projekt.

Anlægsprojekter i København

Skal tage afsæt i et helhedssyn fra facade til facade for at sikre høj kvalitet i byrummet. På den måde tilgodeser vi byens behov og har fokus på, at anlægsprojekterne understøtter en by med liv, kant og ansvar.Helhedssynet er vigtigt, da vi betragter alle elementer i byens rum som komponenter i designet af veje, pladser og parker.

Retningslinjer for indretning af byens rum omhandler hvor og hvordan, byudstyr og belægninger skal indgå i byens forskellige byrum og fungerer som administrativt grundlag for en høj anlægsstandard og en ansvarlig drift.

Du kan se illustration af helhedssyn fra facade til facade nederst på siden.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.