Søg om gravetilladelse

Søg altid gravetilladelse, inden I udfører vejarbejde eller andet gravearbejde på byens veje. Følg vejledningen her på siden.

Følg disse 6 trin, når I søger om gravetilladelse

1. Læs og overhold vores retningslinjer for vejarbejde 

Hent Københavns Kommunes Betingelser for vejarbejder 2019

2. Sørg for, at gravearbejdet ikke falder sammen med andre aktiviteter

Se alle arbejder og aktiviteter på stedet ved at taste adressen i kommunens interaktive kort

3. Tjek, om gravearbejdet foregår på offentlig vej eller privat fællesvej

Kommunen skal give tilladelse, hvis gravearbejdet foregår på offentlig vej og privat fællesvej. Skal det foregå på privat grund, er det grundejeren, I skal kontakte for at få tilladelse.

Se stedets vejstatus ved at taste adressen i kommunens digitale kort 

4. Lav en afspærringsplan for gravearbejdet 

Lav en afspærringsplan, der er tilpasset det specifikke gravearbejde.

5. Sæt jer grundigt ind i vores krav til retablering 

Tekniske standarder for veje, pladser og parker i Københavns Kommune

6. Udfyld og send ansøgningen med MitID 

Husk at vedhæfte en afspærringsplan, når I søger (se punkt 5 ovenfor).

Brug MitId Erhverv, hvis I søger som firma. Privatpersoner bruger almindelig MitID.

Ansøgning om gravetilladelse

Værd at vide om gravetilladelser

Vis alle

Ved gravetilladelser gør vi opmærksom på følgende

  • At alt arbejde skal udføres efter bestemmelserne på denne side og efter gældende love og regler. Se links til gældende love og regler i bestemmelserne ovenfor.
  • At bestemmelserne for gravetilladelse kan ændres, hvis det er nødvendigt af overordnede hensyn, uden at Københavns Kommune kan gøres erstatningspligtig.
  • At tilladelsen til enhver tid skal kunne fremvises på arbejdsstedet ved forespørgsel fra politiet eller anden myndighed.

Kontakt

Container- og Gravetilladelser

Islands Brygge 37

Postboks 380

2300 København S

Telefontid

Mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00