Du er her

Teknik- og Miljøforvaltningens direktion og koncernledelse

Teknik- og Miljøforvaltningens direktion har det overordnede administrative ansvar for forvaltningen og forvaltningens 2.200 medarbejdere.

Direktionen er ansvarlig for, at borgmesterens og Teknik- og Miljøudvalgets beslutninger bliver ført ud i livet. 

Koncernledelsen håndterer forvaltningens fælles anliggender, fx strategi og visioner, ledelse og styring, budget, implementering af overordnede beslutninger.

En administrerende direktør og to direktører udgør den samlede direktion. Direktionen samt de fem chefer for organisationens serviceområder (vicedirektørerne) og en sekretcariatschef udgør koncernledelsen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.