Du er her

Teknik- og Miljøforvaltningens direktion og koncernledelse

Teknik- og Miljøforvaltningens direktion har det overordnede administrative ansvar for forvaltningen og forvaltningens 2.050 medarbejdere.

Direktionen

Direktionen er ansvarlig for, at borgmesterens og Teknik- og Miljøudvalgets beslutninger bliver ført ud i livet. Den administrerende direktør og de to direktører udgør den samlede direktion.

Koncernledelsen

Koncernledelsen håndterer forvaltningens fælles anliggender, fx strategi og visioner, ledelse og styring, budget, implementering af overordnede beslutninger. Direktionen, visedirektørerne for de fire serviceområder, stabschefen og  sekretariatschefen udgør koncernledelsen.