Teknik- og Miljøforvaltningens direktion og ledelse

Teknik- og Miljøforvaltningens direktion har det overordnede administrative ansvar for forvaltningen og de ca. 2.050 medarbejdere.

Direktionen 

Direktionen er ansvarlig for, at borgmesterens og Teknik- og Miljøudvalgets beslutninger bliver ført ud i livet. Den administrerende direktør og de to direktører udgør forvaltningens direktion.

Ledelsen

Ledelsen håndterer forvaltningens fælles anliggender, fx strategi og visioner, styring, budget, implementering af overordnede beslutninger. Direktionen udgør sammen med vicedirektørerne for de fire afdelinger, stabschefen og chefen for rådhussekretariatet forvaltningens ledelse.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningens direktion

Teknik- og Miljøforvaltningen
+45 33 66 33 66