Sorter affaldet fra jeres virksomhed

I har pligt til at sortere den del af jeres affald fra, der kan genanvendes. Farligt affald skal I sende til specialbehandling.

Få hjælp til at sortere jeres affald