Du er her

Sorter affaldet fra jeres virksomhed

I har pligt til at sortere den del af jeres affald fra, der kan genanvendes. Farligt affald skal I sende til specialbehandling.

Udskriv sorteringsskilte og hæng op ved beholderne

I kan udskrive vores vejledende sorteringsskilte og hænge dem op ved affaldsbeholderne. Det er også en god idé at kontakte jeres renovatør for at høre præcis hvilke fraktioner, I skal sortere i og hvor rent affaldet skal være, før I kan smide det i beholderen.  

Udskriv sorteringsskilte på dansk
 

Sådan kan I bortskaffe affaldet fra jeres virksomhed.

 

Kontakt