Sorter affaldet fra jeres virksomhed

I har pligt til at sortere den del af jeres affald fra, der kan genanvendes. Farligt affald skal I sende til specialbehandling.

Udskriv sorteringsskilte og hæng op ved beholderne

Du kan få overblik over reglerne for forskellige typer affald og tip til, hvordan din virksomhed kan skaffe sig af med affaldet i pjecen "Regler om affald fra virksomheder".

Du kan også udskrive vores vejledende sorteringsskilte og hænge dem op ved affaldsbeholderne. Det er også en god idé at kontakte jeres renovatør for at høre præcis hvilke fraktioner, I skal sortere i og hvor rent affaldet skal være, før I kan smide det i beholderen.  

Læs mere om hvordan I kan bortskaffe affaldet fra jeres virksomhed.