Særlige fritidstilbud

Særlige fritidstilbud er for børn og unge mellem 6-25 år, der ikke kan være i et almindeligt fritidstilbud.

Særlige fritidstilbud findes som udgangspunkt på specialskoler. Der er også særlige fritidstilbud på almindelige skoler, fx basisgrupper der modtager børn og unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder.

Du skal betale for et særligt fritidstilbud. Se den aktuelle takst på siden med oversigt over priser og tilskud

Kontakt