Særlige dagtilbud

Særlige dagtilbud er for børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

I Københavns Kommune har vi 7 særlige dagtilbud med i alt 204 pladser. Pladserne er fordelt på de 7 dagtilbud, der hver især er specialiseret til forskellige behov hos børnene.

Der er en særlig god normering og det faste personale i de særlige dagtilbud har et udvidet samarbejde med andre fagfolk, fx psykologer, (psykiatere), talepædagoger, (læger) og konsulenter.

Transport

Alle børn, der går i et særligt dagtilbud, får tilbudt kørsel mellem hjem og institution. Du vil få nærmere information, når du modtager tilbuddet om særligt dagtilbud til dit barn.

Herunder kan du finde links til de enkelte særlige dagtilbud.

Kontakt