Særlige dagtilbud

Særlige dagtilbud er for børn med betydelige og varige psykiske og fysiske handicap.

Vi har 7 særlige dagtilbud med i alt 186 pladser. Pladserne er fordelt på de syv institutioner, der alle er målrettet forskellige behov.

Det faste personale i de særlige dagtilbud samarbejder med andre fagfolk, fx psykologer, psykiatere, talepædagoger, læger og konsulenter.

Hvordan får mit barn en plads i et særligt dagtilbud?

Hvis dit barn går i en daginstitution eller dagpleje, vurderer personalet i barnets institution og andre relevante fagfolk i samarbejde med dig, som forælder, om dit barn kan have gavn af en plads i et særligt dagtilbud.

Hvis dit barn passes hjemme, retter du, som forælder henvendelse til sundhedsplejersken eller andre fagfolk i lokalområdet, som vurderer, om dit barn kan have gavn af en plads i et særligt dagtilbud. Find din sundhedsplejersker her.

Hvis det vurderes, at et særligt dagtilbud kan være en løsning for dit barn, indstiller en sagsbehandler, fra det lokale område, dit barn til et særligt dagtilbud, i samarbejde med institutionen og dig som forælder. Indstillingen vurderes af et tværfagligt visitationsudvalg.

Visitationsudvalget består af institutionsledere, en læge, en psykolog, en talepædagog, en fagperson fra det lokale område og fagfolk fra Fagligt Center, der på et kvalificeret grundlag vurderer indstillingen.

Transport

Alle børn, der går i et særlig dagtilbud, får tilbudt kørsel mellem hjem og institution.

Herunder kan du læse om de enkelte særlige dagtilbud og finde kontaktoplysninger på deres hjemmesider.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.