Særlige dagtilbud

Særlige dagtilbud er for børn med betydelige og varige psykiske og fysiske handicap.

I Københavns Kommune har vi 7 særlige dagtilbud med i alt 206 pladser. Pladserne er fordelt på de 7 institutioner, der hver især er specialiseret til forskellige behov hos børnene.

Det faste personale i de særlige dagtilbud samarbejder med andre fagfolk, fx psykologer, psykiatere, talepædagoger, læger og konsulenter.

Transport

Alle børn, der går i et særligt dagtilbud, får tilbudt kørsel mellem hjem og institution. Du vil få nærmere information, når du modtager tilbuddet om særligt dagtilbud til dit barn.

Herunder kan du finde links til de enkelte særlige dagtilbud.

Kontakt