Pasningsgaranti i vuggestue og dagpleje

Du kan vælge at skrive dit barn på en garantiventeliste og være garanteret en plads inden for to måneder.

Med garantilisten er du garanteret en plads til dit barn senest to måneder efter, du har skrevet dit barn på garantilisten. Du vil få tilbudt plads til enten dagpleje eller vuggestue indenfor 4 km fra din bopæl.

Opskrivning på garantilisten 

Dit barn kan stå på én specifik venteliste til en institution/dagpleje og på garantilisten. Hvis du har skrevet dit barn op til to specifikke dagtilbud, skal du erstatte det ene dagtilbud med en opskrivning på garantilisten. Bliver dit barn passet i privat pasning kan barnet samtidig være skrevet på garantilisten. Kontakt Pladsanvisningen for uddybende forklaring samt for at skrive dit barn på venteliste til garantilisten.

Ja til en garantiplads

Hvis dit barn får tilbudt en plads fra garantilisten, og du takker ja til pladsen, bliver dit barn stående på den specifikke venteliste. 

Nej til en garantiplads

Hvis du takker nej til en plads fra garantilisten, slettes dit barn af garantilisten. Barnet bevarer sin plads på den specifikke venteliste og kan derudover skrives op på en ny specifik venteliste. Dit barn vil få anciennitetsdato fra det nye opskrivningstidspunkt.

Hvis du ønsker at skrive dit barn på garantilisten igen, vil dit barn være garanteret en ny garantiplads 2 måneder efter starttidspunktet fra det tidligere garantilbud.

Hvem kan ikke skrives på garantilisten? 

Er dit barn allerede indmeldt i et dagtilbud, kan barnet ikke blive skrevet på garantilisten - med mindre du flytter mere end 4 km. internt i Københavns kommune.

Børn, der ikke bor i Københavns Kommune kan ikke blive skrevet på garantilisten. 

 

Kontakt