Pædagogisk tilsyn i dag- og fritidstilbud

Der føres løbende tilsyn med alle daginstitutioner, fritidshjem og klubber i Københavns Kommune

Det er Københavns Kommunes pligt at føre tilsyn med alle kommunens dagtilbud. Tilsynet skal sørge for, at alle institutioner i Københavns Kommune fungerer godt. Tilsynet ser på dagligdagen i institutionen og på det pædagogiske arbejde med børnene.

Pædagogisk konsulent tilknyttet 

Tilsynsopgaven ligger i Københavns Kommune i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det pædagogiske tilsyn gennemføres af en pædagogisk konsulent fra forvaltningen. 

Der er tilknyttet en pædagogisk konsulent til alle institutioner i Københavns Kommune. Den pædagogiske konsulent rådgiver og vejleder løbende institutionerne om blandt andet pædagogik, faglig udvikling og forældresamarbejde.

Tilsyn udføres løbende og via et årligt besøg

I Københavns Kommune gennemføres det pædagogiske tilsyn både løbende via de pædagogiske konsulenters samarbejde med dagtilbuddene og i form af ét årligt formelt tilsynsbesøg. 

Tilsynet består af:

  • Observation af det daglige arbejde med børnene.
  • Dialogmøde med leder og repræsentanter for medarbejdere og forældre.
  • En tilsynsrapport.

Den færdige rapport skal ligge på institutionens hjemmeside. Hvis du har spørgsmål til tilsynsrapporten i din institution, skal du kontakte institutionens leder. 

Forældreinddragelse

Forældrene er en vigtig medspiller i tilsynsprocessen, hvor en forældrerepræsentant fra forældrerådet eller den selvejende bestyrelse inviteres til at deltage i den faglige dialog med den pædagogiske konsulent. Efterfølgende har forældrerådet eller den selvejende bestyrelse mulighed for at kommentere på konsulentens tilsynsrapport før den skal offentliggøres. 

Tilsynsrapporten præsenteres og drøftes desuden som et fast punkt på det årlige forældremøde.

Du kan læse mere om Københavns Kommunes tilsynskoncept i materialerne herunder.

Har du brug for at tale med den pædagogiske konsulent i dit område?

Som forældre kan du altid henvende dig til den pædagogiske konsulent i dit område, hvis du har spørgsmål eller bekymringer i forhold til den pædagogiske kvalitet i dit barns institution.

Du kan finde kontaktoplysninger på de fem administrative områder i Børne- og Ungdomsforvaltningen her.

Kontakt