Du er her

Pædagogisk tilsyn i dag- og fritidstilbud

En pædagogisk konsulent fører tilsyn med alle dag- og fritidstilbud én gang årligt, hvor drift og pædagogisk arbejde bliver gennemgået

Det er Københavns Kommunes ansvar, at sikre at alle vuggestuer, børnehaver, fritidsinstitutioner, fritids- og ungdomsklubber bliver drevet på en økonomisk og faglig forsvarlig måde. Det betyder for eksempel at det daglige pædagogiske arbejde lever op til de lovgivningsmæssige krav, der følger dagtilbudsloven og anden lovgivning, samt kommunens og institutionens egne mål og rammer.

Pædagogisk konsulent tilknyttet 

I alle institutioner i Københavns Kommune er der tilknyttet en pædagogisk konsulent. Den pædagogiske konsulent rådgiver og vejleder institutionerne om blandt andet pædagogik, faglig udvikling og forældresamarbejde. 

Tilsynsbesøg én gang om året

Én gang om året gennemfører den pædagogiske konsulent et tilsynsbesøg i alle institutioner. Her bliver institutionens drift og det pædagogiske arbejde gennemgået.
 
I Københavns Kommune er der udviklet et tilsynskoncept, som tager udgangspunkt i Københavns Kommunes seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Udover en faglig dialog mellem leder og den pædagogiske konsulent, består tilsynet også af en registreringsdel omkring lovens minimumskrav.  

Når tilsynet afsluttes bliver der udarbejdet en tilsynsrapport, hvor status i institutionen beskrives.

Forældrebestyrelsen skal se rapporten, og kan bruge den som afsæt for diskussioner omkring institutionens pædagogiske arbejde. 

Har du brug for at tale med den pædagogiske konsulent i dit område?

Som forældre kan du altid henvende dig til den pædagogiske konsulent i dit område, hvis du har spørgsmål eller bekymringer i forhold til den pædagogiske kvalitet i dit barns institution.

Du kan finde kontaktoplysninger på de fem administrative områder i Børne- og Ungdomsforvaltningen her.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.