Ninna Hedeager Olsen, borgmester

  • ""
Enhedslisten. Formand for Teknik- og Miljøudvalget

TEKNIK- OG MILJØBORGMESTER

Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for kommunens opgaver inden for lokalplaner, byfornyelse og udvikling af byområder, byggeri, trafik og klima. Med til udvalgets ansvarsområder hører også anlæg og drift af veje og parker, parkering, drift af kirkegårde og renhold af byen. Derudover har udvalget ansvaret for kontakten med interessentselskaberne på forsyningsområdet. 

Læs mere Teknik- og Miljøudvalget og Teknik- og Miljøforvaltningen.
 

Borgmesterens udgifter

Københavns Kommune går ind for åbenhed og rene linjer på Københavns Rådhus. En borgmester er en offentlig person, og der må ikke kunne skabes tvivl om hans eller hendes habilitet.

Enhver borger skal kunne se, hvordan pengene bliver brugt i Københavns Kommune, og Københavns Kommune ønsker at sikre, at det sker på den mest hensigtsmæssige måde.

Læs mere De enkelte udgiftsposter, og hvad de dækker over.

Kontakt

+45 33 66 26 34

Helle Dahl Ring -Borgmestersekretær

Teknik- og Miljøforvaltningen
+45 33 66 26 25