Du er her

Ninna Hedeager Olsen, Borgmester

Enhedslisten. Formand for Teknik- og Miljøudvalget

TEKNIK- OG MILJØBORGMESTER

Teknik- og Miljøudvalget forvalter kommunens opgaver på lokalplan-, byfornyelse, miljø- og byggeområdet og andre opgaver på det tekniske område. Det gælder bl.a. anlæg og drift af veje og parker, parkering, drift af kirkegårde og renholdelse af byen. Derudover er udvalget ansvarlig for kontakten til interessentselskaber på forsyningsområdet. Læs mere om Teknik- og Miljøudvalget og om Teknik- og Miljøforvaltningen.

Borgmesterens udgifter

Københavns Kommune går ind for åbenhed og rene linjer på Københavns Rådhus. En borgmester er en offentlig person, og der må ikke kunne skabes tvivl om hans eller hendes habilitet.

Enhver borger skal kunne se, hvordan pengene bliver brugt i Københavns Kommune, og Københavns Kommune ønsker at sikre, at det sker på den mest hensigtsmæssige måde.

Oplysningerne opdateres månedligt inden udgangen af den efterfølgende måned. Oversigterne baserer sig på faktisk betalte fakturaer, hvorfor udgifter afholdt i én måned i nogle tilfælde først optræder i oversigterne i en af de efterfølgende måneder.

Du kan se en specificering af de enkelte udgiftsposter og læse mere om, hvad de dækker over på de enkelte sider.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.