Lars Weiss, Overborgmester

  • PRESSEFOTO
Socialdemokratiet. Formand for Borgerrepræsentationen. Formand for Økonomiudvalget.

Som overborgmester er jeg både formand for Borgerrepræsentationen og formand for Økonomiudvalget.

Borgmestrene og jeg deler ansvaret for den øverste administrative ledelse af kommunen, men hver især har vi  ansvaret for den øverste ledelse af den forvaltning, der administrerer vores respektive udvalgs opgaveområder. Jeg er dermed ansvarlig for den øverste ledelse af økonomiforvaltningen.

Økonomiudvalget har ansvaret for den overordnede koordinering af kommunens anliggender. De større opgaver er kommunens økonomiske planlægning, kommuneplanlægning og andre overordnede planlægningsopgaver som kommunens fælles it- og informationsvirksomhed og løn- og personaleforhold. Derudover har udvalget ansvaret for opgaver som køb og salg af ejendomme, erhvervsservice, turisme og internationale anliggender, overordnet trafikplanlægning, kommunens borgerservice og den overordnede demokratiudvikling. Læs mere om økonomiudvalget.

Københavns Kommune går ind for åbenhed og rene linjer på Københavns Rådhus. En borgmester er en offentlig person, og der må ikke kunne skabes tvivl om hans eller hendes habilitet.

Enhver borger skal kunne se, hvordan pengene bliver brugt i Københavns Kommune, og Københavns Kommune ønsker at sikre, at det sker på den mest hensigtsmæssige måde. 

Du kan se en udspecificering af de enkelte udgiftsposter og læse mere om, hvad de dækker over på de enkelte sider.

Kontakt