Kultur- og fritidsudvalgets opgaver

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) består af 11 medlemmer. Til udvalget er knyttet Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget varetager ifølge Styrelsesvedtægten den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver samt borgerservice, herunder opgaver vedrørende

 • Folkebiblioteker
 • Idrætsanlæg, kulturhuse og øvrige fritidsfaciliteter
 • Kulturelle forhold, bl.a. museer, teatre, musik og tilskud til kulturelle aktiviteter
 • Events- og eliteidrætsaktiviteter
 • Regionalt og internationalt kultur- og idrætssamarbejde
 • Folkeoplysningsområdet
 • Den kommunale andel af selskabsskatter
 • Stadsarkivet
 • Særlige juridiske forvaltningsanliggender
 • Folkekirken
 • Lov om restaurations- og hotelvirksomhed
 • Københavns Borgerservice
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Du kan læse mere om udvalgets ansvarsområder i Københavns Kommunes Styrelsesvedtægt.