Du er her

Kommuneplan

I kommuneplanen finder du information om byens fysiske udvikling.

Som overordnet plan for byens fysiske udvikling består kommuneplanen af visioner og politiske mål, retningslinjer samt rammer for byens udvikling.

Læs Kommuneplan 2015 på hjemmesiden KP15.kk.dk

Indholdet i kommuneplanen og processen for dens vedtagelse er fastlagt i Lov om planlægning (planloven). I henhold til loven skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan. Der skal vedtages en kommuneplan i hver valgperiode, dvs. ca. hvert fjerde år.

Den aktuelle Kommuneplan 2015 vil ultimo 2019 blive erstattet af Kommuneplan 2019. Økonomiforvaltningen er i gang med at udarbejde den kommende kommuneplan, der vil sætte rammerne for byens fremtidige udvikling. Kommuneplan 2019 forelægges til politisk behandling samt offentlig høring i 2019.

Indhold i kommuneplanen

Kommuneplanen skal indeholde hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. Hovedstrukturen er de overordnede mål for byens udvikling og arealanvendelse. Målene omhandler bl.a. udbygningen i kommunen med boliger, arbejdspladser, trafikbetjening, energiforsyning, offentlig service og rekreative områder.

Retningslinjerne angiver administrationsgrundlaget for arealanvendelsen. Det er emner som f.eks. hvor forskellige byformål skal ligge, hvor trafikanlæg skal ligge samt at bevare kulturarv, landskab og natur.

Rammerne er specifikke regler, som kommunen skal følge, når den laver lokalplaner. De anvendes også i den daglige byggesagsbehandling, når der ikke er lokalplan og et projekt ikke kræver lokalplan. Det er emner som f.eks. hvilken anvendelse og tæthed, der skal være hvor, byomdannelsesområder, parkering samt områder uden bebyggelse.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.