Klager over kommunen

Dialogen mellem dig og forvaltningen skal være udtømt, før du klager til Borgerrådgiveren.

Det betyder, at du i første omgang skal henvende dig der i kommunen, hvor din sag behandles, for at få problemet løst eller for at klage.

Kontakt