Københavns kriseberedskab

Kommunen har et beredskab, hvis der sker noget uventet i København – ulykker eller katastrofer som epidemier, kemikalieulykker osv.

Beredskabet skal sikre, at kommunens funktioner opretholdes og fungerer på trods af den uventede situation.

Beredskabet er beskrevet i en såkaldt beredskabsplan. Den består af en generel del, som gælder for alle forvaltninger, og af delplaner for de enkelte forvaltninger. Dertil kommer specielle planer, såsom kriseledelsesplan og kommunikationsplan.

Alt efter hændelsens karakter kan beredskabet aktiveres på forskellige niveauer, hvilket er et skøn fra direktøren for Hovedstadens Beredskab.

I beredskabsplanen er præcist skitseret, hvem der har ansvar for hvad. Proceduren er klar fra den enkelte medarbejders og afdelings rolle til organisationen som helhed.

Kontakt