Hjælp til flytteudgifter

Du kan søge om hjælp til flytteudgifter, hvis flytningen forbedrer din bolig- eller erhvervssituation, og du ikke har økonomi til at betale.

Du kan søge om hjælp til flytteudgifter som fx indskud, depositum og flytning. Du kan også søge om hjælp til 1. måneds husleje, hvis det er en betingelse for at flytte ind i boligen, at denne husleje betales forud, f.eks. sammen med depositummet.

Du kan søge om flyttehjælp, hvis flytningen er en boligmæssig forbedring for dig og/eller din familie. Du kan også søge, hvis flytningen giver umiddelbar udsigt til fast beskæftigelse, så du kan forsørge dig selv. Du kan desuden søge, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold, som f.eks. sygdom eller samlivsophør, og flytteudgiften er af afgørende betydning for dig og din familie. 

Du kan kun få hjælp, hvis du eller din ægtefælle ikke selv kan betale for behandlingen via indtægter, opsparing, formue, afdragsordning eller lån.

Kommunen skal altid vurdere muligheden for at dække udgiften efter anden lovgivning først.

Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp, hvis du har påtaget dig udgiften, f.eks. skrevet under på en lejekontrakt, før du søger om hjælp. Kontakt Enheden for Sociale Ydelser hvis du har spørgsmål.

Hvis du har boligproblemer, har du ikke automatisk ret til flyttehjælp til en bestemt bolig. Der kan også være andre midlertidige løsninger, der kan indgå i vurderingen.

Hjælp til betaling af depositum og indskud skal altid betales tilbage.

OBS: Ansøgning om hjælp til flytteudgifter, skal sendes til den kommune, du flytter til. Det betyder, at du kan søge her, hvis du flytter inden for eller til Københavns Kommune.

Herunder kan du læse mere om hvem der kan søge ydelsen. Du kan også læse om dokumentationskrav og hvordan du indsender dokumentation, som du ikke har digitalt. Du kan også læse om hvordan kommunen vurderer din økonomi. Det er en god ide at læse dette, før du søger. 

Du kan søge digitalt og med en fysisk blanket. Du kan finde et link til den digitale ansøgning under ”Sådan søger du”. Her kan du også se og printe en blanket til en fysisk ansøgning.

Kontakt