Du er her

Direktionen for Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen udøver den overordnede ledelse af forvaltningen og har ansvaret for serviceringen af det politiske niveau.

Direktionen har ret og pligt til at fremlægge indstillinger til Børne- og Ungdomsudvalget inden for forvaltningens område. Den administrerende direktør fungerer som sekretær for udvalget.

Direktionens ansvar for den daglige forvaltning indebærer ansvaret for at budgettet overholdes, at Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger gennemføres samt at forvaltningen løbende udvikler sig, så servicetilbuddene til Københavns borgere lever op til de overordnede mål og rammer for forvaltningens arbejde. Den samlede direktion har ansvar for betjening af det politiske niveau, samt det overordnede administrative ansvar for Børne- og Ungdomsforvaltningen og forvaltningens ansatte.

Direktionen består af tre direktører: en administrerende direktør, en faglig direktør og en ressourcedirektør. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.