Direktionen for Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen er den øverste ledelse af forvaltningen og har ansvaret for at servicere det politiske niveau.

Direktionen har ret og pligt til at fremlægge indstillinger til Børne- og Ungdomsudvalget inden for forvaltningens område. Den administrerende direktør fungerer som sekretær for udvalget.

Direktionen har ansvar for den daglige forvaltning, herunder ansvar for at budgettet overholdes, at Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger gennemføres samt at forvaltningen løbende udvikler sig, så servicetilbuddene til Københavns borgere lever op til de overordnede mål og rammer for forvaltningens arbejde.

Den samlede direktion har ansvar for betjening af det politiske niveau, samt det overordnede administrative ansvar for Børne- og Ungdomsforvaltningen og forvaltningens ansatte.

Direktionen består af tre direktører: en administrerende direktør, en faglig direktør og en ressourcedirektør. 

Kontakt