Direktionen

Direktionen har det overordnede administrative ansvar for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Samtidig er direktionen ansvarlig for, at borgmesterens og Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutninger bliver ført ud i livet.

Kontakt