Borgerrådgiverudvalget

Borgerrådgiverudvalget er et rådgivende udvalg under Borgerrepræsentationen.

Udvalget består af syv medlemmer af Borgerrepræsentationen, som ikke må være borgmestre.

Borgerrådgiverudvalget har til opgave

  • at følge Borgerrådgiverens virksomhed
  • at behandle Borgerrådgiverens årsberetning inden forelæggelse for Borgerrepræsentationen 
  • at afgive indstilling til Borgerrepræsentationen i relation til ansættelse og afskedigelse af Borgerrådgiveren

Borgerrådgiverudvalget kan til enhver tid pålægge Borgerrådgiveren at iværksætte nærmere undersøgelse af udvalgte forvaltningsområder.

Kontakt