Bevillingsnævnets mødeplan og referater

Møder og referater

Mødeplan 2021

  • Torsdag 28. januar kl. 15-17
  • Torsdag 11. marts kl. 15-17
  • Torsdag 15. april kl. 15-17
  • Tirsdag 18. maj kl. 15-17
  • Onsdag 16. juni kl. 15-17
  • Tirsdag 31. august kl. 15-17
  • Tirsdag 21. september kl. 15-17
  • Onsdag 27. oktober kl. 15-17
  • Torsdag 25. november kl. 15-17
  • Tirsdag 21. december kl. 15-17

Referat af Bevillingsnævnets møde bliver lagt på hjemmesiden ca. 10 kalenderdage efter mødet.

Referater fra møder før 2018 kan fås ved henvendelse til Bevillingsnævnets sekretariat.

Kontakt