Bevillingsnævnets mødeplan og referater

Møder og referater

Mødeplan 2020

  • Tirsdag den 28. januar kl. 15.00-17.00
  • Torsdag den 5. marts kl. 15.00-17.00
  • Onsdag den 22. april kl. 14.30-16.30
  • Onsdag den 20. maj kl. 15.00-17.00
  • Onsdag den 10. juni kl. 15.00-17.00
  • Mandag den 10. august kl. 14.00-16.00
  • Onsdag den 23. september kl. 15.00-17.00
  • Onsdag den 21. oktober kl. 15.00-17.00
  • Onsdag den 18. november kl. 15.00-17.00
  • Tirsdag den 15. december kl. 15.00-17.00

Referater fra møder før 2018 kan fås ved henvendelse til Bevillingsnævnets sekretariat.

Kontakt