Basispladser

Basispladser er for børn, der har glæde af samvær med børn i almindelige daginstitutioner på trods af psykiske og fysiske handicap.

Basispladser i Københavns Kommune

Vi har 230 basispladser fordelt på 33 almene daginstitutioner. I disse institutioner er der ekstra personale og særlige specialpædagogikker, som kan støtte op omkring det enkelte barn.

Vi har blandt andet basispladser for:

  • børn med autisme
  • børn med generel udviklingshæmning i lettere og moderat grad
  • børn med ADHD
  • børn med socio emotionelle vanskeligheder i moderat og svær grad
  • børn med hørenedsættelse
  • børn med nedsat immunsystem

Fælles for børnene er, at de skal kunne profitere af samværet med børn i almene pladser og dermed også kunne klare miljøet i en almen daginstitution. Såfremt at det særlige behov er af en sådan karakter, at det er en mere behandlingskrævende indsats, der skal til, så visiteres barnet til en særlig dagtilbudsplads.

Personalet i institutionerne med basispladser, samarbejder med andre fagfolk, herunder psykologer og talepædagoger.

Hvordan får mit barn en basisplads?

Hvis dit barn går i en daginstitution eller dagpleje, vurderer personalet i barnets institution og andre relevante fagfolk i samarbejde med dig, som forælder, om dit barn kan have gavn af en basisplads.

Hvis dit barn passes hjemme, retter du, som forælder henvendelse til sundhedsplejersken eller andre fagfolk fra det lokale område og det vurderes, om dit barn kan have gavn af en basisplads.

Hvis det vurderes, at en basisplads kan være en løsning for dit barn, indstiller en sagsbehandler, fra det lokale område, dit barn til en basisplads, i samarbejde med institutionen og dig som forælder. Indstillingen vurderes af et tværfagligt bydækkende visitationsudvalg.

Visitationsudvalget består af institutionsledere, en læge, en psykolog, en talepædagog, en fagperson fra det lokale område og fagfolk fra Fagligt Center, der på et kvalificeret grundlag vurderer indstillingen.

Nedenfor kan du finde links til institutionernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.