Kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet i København

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udgiver hvert år et katalog over tilbud på ældre- og sundhedsområdet.

Kontakt