Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Ældrebolig

Du kan i Københavns Kommune få tildelt en ældrebolig, der er særligt indrettet til ældre og handicappede.

I en ældrebolig har du mulighed for at få samme hjælp, som hvis du boede i en almindelig bolig.

Du kan søge om en ældrebolig, hvis det ikke er muligt at indrette din nuværende bolig på en måde, der hensigtsmæssigt afhjælper dit nedsatte funktionsniveau. Du kan også søge om en ældre bolig, hvis du fx ikke kan gå på trapper og/eller har behov for en bolig, hvor du kan anvende kørestol, rollator eller andre hjælpemidler/arbejdsredskaber.

Med en ældrebolig får du en et- eller toværelses lejlighed i et ældreboligkompleks.

Frit valg af ældrebolig

Når du er godkendt til en ældrebolig, kan du vælge, om du ønsker at bo i en af kommunens boliger eller i en anden kommune. Den kommune, du ønsker at flytte til, skal dog også vurdere, om du kan godkendes til en ældrebolig.

Selvom du er godkendt til en ældrebolig i København, kan du få afslag i den anden kommune.

Får du tilbudt en bolig, har du kort betænkningstid. Siger du ja, skal du overtage boligen hurtigst muligt. Hvis du afviser et boligtilbud, har det i første omgang ikke konsekvenser for din mulighed for at få tilbudt en anden bolig. Afviser du flere gange en tilbudt bolig, vil det blive vurderet, om en ældrebolig fortsat er den rette bolig for dig.

Hvis du har børn eller en partner, kan de også flytte med i ældreboligen.

Har du et synshandicap, har du mulighed for at søge om en ældrebolig, der er særligt indrettet, så det er lettere for blinde og svagsynede at færdes.

Praktiske oplysninger

Pris (2022)

Du skal betale indskud, husleje, vand, varme og el i ældreboliger. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen.
Læs mere om støtte og lån til bolig

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Almenboligloven §54
Tidsfrist for afgørelse: Indenfor 10 hverdage
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Bliver du godkendt, kommer du på venteliste.
Ved akut behov behandles ansøgningen med det samme. 
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt Borgerindgang - Råd og Vejledning, hvis du er fyldt 65 år

Kontakt Den Centrale Visitation, hvis du er under 65 år

Den Centrale Visitation

Borups Allé 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

09:30 - 11:30

Torsdag

09:30 - 11:30

Kontakt Ældreboliganvisningen, hvis du har spørgsmål til ventetider for ældreboliger

Ældreboliganvisningen

Borups Allé 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

09:30 - 11:00

12:00 - 14:00

Tirsdag

09:30 - 11:00

12:00 - 14:00

Onsdag

09:30 - 11:00

12:00 - 14:00

Fredag

09:30 - 11:00

12:00 - 14:00