Søg

Borger

Nyheder

Se alle nyheder
nyhed

Eldelebiler får nu egne p-pladser nær trafikknudepunkter

Eldelebiler bliver tænkt ind som et supplement til den kollektive transport, når Københavns Kommune opretter 100 dedikerede parkeringspladser nær trafikknudepunkter i hele byen. I alt er 1000 p-pladser til eldelebiler på vej de kommende år.
Læs mere om Eldelebiler får nu egne p-pladser nær trafikknudepunkter
nyhed

Lundtoftegade og Hørgården skal løftes ud af udsathed

De to boligområder optræder på statens liste over forebyggelsesområder, men nu er der vedtaget forandringsplaner for begge kvarterer. De fysiske rammer skal gøres mere attraktive, så områderne bliver attraktive for et bredt udsnit af københavnere.
Læs mere om Lundtoftegade og Hørgården skal løftes ud af udsathed