Udsat skolestart

Hvis du ønsker, at dit barn skal vente et år med at starte i skole, kan du søge om udsat skolestart. Ellers gælder det, at du har pligt til at sørge for, at barnet modtager undervisning fra 1. august samme kalenderår som barnet fylder 6 år.

For nogle børn kan det være en god idé, at barnet venter et år med at komme i skole. Der skal dog være pædagogisk og udviklingsmæssigt belæg for det, så tag gerne pædagogerne fra børnehaven med på råd. De kender barnet og ved samtidig hvilke forventninger, skolen har til barnet. 

Hvis der er tvivl om, at dit barn skal skoleudsættes, vil det være en god idé under alle omstændigheder at indskrive barnet i skole i november. Det giver mulighed for at udskyde den endelige beslutning om at ansøge om skoleudsættelse indtil d. 1. april, hvor børnehaven i så fald skal meddele pladsanvisningen, at barnet bliver i børnehaven et år mere.

Ansøgning om udsat skolestart

Hvis du ønsker at udsætte dit barns skolestart, skal du:

  1. Tage en samtale med dit barns børnehave om udsættelse af skolestart. Går dit barn ikke i børnehave, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende til distriktsskolen. 
     
  2. Udfylde et ansøgningsskema, sammen med lederen af børnehaven. Børnehaven skal sammen med dig lave en skriftlig indsatsplan for dit barns forlængede tid i børnehaven. Indsatsplanen vedlægges ansøgningsskemaet. Send ansøgningsskemaet til distriktsskolen. Find dit barns distriktsskole  
     
  3. Det er skolelederen på distriktsskolen, der godkender eller afviser ansøgningen om skoleudsættelse. Skolelederen kan gøre en udsættelse betinget af, at barnet indskrives i en børnehave. Du modtager svar på din ansøgning via Digital Post.

Kontakt

Elevsektionen

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Nyropsgade 7, 1. sal

1602 København V

Telefontid:

Tirsdag klokken 9.00-12.00

Torsdag klokken 13.00-15.00