Trin 4: Inden du må tage byggeriet i brug

Når du er færdig med byggeriet, skal du dokumentere at du overholder reglerne. Herefter skal du have tilladelse til at tage byggeriet i brug

Du skal færdigmelde byggeriet

Når du er færdig med dit byggeri, skal du meddele det til kommunen i Byg og Miljø. Du må ikke tage dit byggeri i brug, før du har modtaget en ibrugtagningstilladelse. 

Med færdigmeldingen skal du indsende

  1. Dokumentation for byggeskadeforsikring, hvis du laver nye boliger
  2. Underskrevet erklæring om, at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet
  3. Dokumentation for at byggeriet overholder de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet
  4. Drift- og vedligeholdelsesmanual for byggeriets installationer
  5. Sluterklæring fra certificerede rådgivere hvis byggeriet er indplaceret i brand- og konstruktionsklasse 2, 3 eller 4

Det er vigtigt at du sender det materiale vi har beskrevet. Ellers risikerer du, at din færdigmelding bliver afvist.

Hent vejledning til dokumentation ved færdigmelding på bygningsreglementet.dk

Det er en god idé at få en byggerådgiver

Lovgivningen stiller store krav til dit byggeri, også når du skal færdigmelde dit byggeprojekt til kommunen. Derfor foreslår vi, at du tager kontakt til en privat byggerådgiver.

Læs hvad en privat byggerådgiver kan hjælpe dig med.

Du modtager ibrugtagningstilladelsen i Byg og Miljø

Når din færdigmelding og den indsendte dokumentation er fyldestgørende, modtager du en ibrugtagningstilladelse i Byg og Miljø. Hvis vi har behov for yderligere materiale, kontakter vi dig.

Vi udfører stikprøvekontrol

I 10% af byggesagerne foretager kommunen en stikprøvekontrol af dokumentationen, som skal sikre, at det færdige byggeri overholder bygningsreglementets krav. Sagen bliver udtaget til stikprøvekontrol senest en måned efter, at kommunen har udstedt ibrugtagningstilladelse.

Hvis du ikke hører fra os, er dit byggeri ikke udtaget til kontrol.

Kontakt