Søg

Trin 4: Før du må tage byggeriet i brug

Når du er færdig med byggeriet, skal du dokumentere at du overholder reglerne. Herefter får du tilladelse til at tage byggeriet i brug

Du skal færdigmelde dit byggeri

Når du er færdig med dit byggeri, skal du færdigmelde din byggesag i Byg og Miljø. Du må ikke tage dit byggeri i brug, før du har modtaget en ibrugtagningstilladelse. 

Færdigmeld dit byggeri i Byg og Miljø

Kontakt en byggerådgiver

Lovgivningen stiller store krav til dit byggeri, også når du skal færdigmelde dit byggeprojekt. Derfor anbefaler vi, at du tager kontakt til en privat byggerådgiver.

Læs hvad en privat byggerådgiver kan hjælpe dig med

Med din færdigmelding skal du sende

  • Dokumentation for byggeskadeforsikring, hvis du opfører nye boliger
  • Underskrevet erklæring om, at det færdige byggeri lever op til bygningsreglementet og byggetilladelsen
  • Kontrollerbar dokumentation for, at byggeriet overholder de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet
  • Drift- og vedligeholdelsesmanual for byggeriets nye og ændrede installationer
  • Sluterklæring fra certificerede rådgivere, hvis byggeriet er indplaceret i brand- og konstruktionsklasse 2, 3 eller 4

Det er vigtigt, at du sender det materiale, vi har beskrevet. Ellers risikerer du, at vi afviser din færdigmelding.

Du modtager din ibrugtagningstilladelse i Byg og Miljø

Når din færdigmelding og den indsendte dokumentation er fyldestgørende, modtager du en ibrugtagningstilladelse. Hvis vi har behov for yderligere materiale, inden vi kan afslutte din byggesag, kontakter vi dig.

Vi udfører stikprøvekontrol

I 10 procent af byggesagerne foretager vi stikprøvekontrol af det materiale, du har sendt, og som skal dokumentere, at det færdige byggeri overholder bygningsreglementets krav.

Byggesagen bliver udtaget til stikprøvekontrol senest en måned efter, at du har modtaget din ibrugtagningstilladelse.

Hvis du ikke hører fra os, er dit byggeri ikke udtaget til kontrol.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS. Ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret