Trin 3: Inden du må starte byggeriet

Når du har modtaget de nødvendige tilladelser, kan du gå igang med byggeriet. Du skal anmelde til kommunen, at du påbegynder byggeriet.

Påbegyndelse af byggearbejdet

Du skal anmelde, at du påbegynder byggeriet gennem ansøgningsportalen Byg og Miljø. Når du er igang med dit forløb i Byg og Miljø, bliver du præsenteret for blanketten.

Hvis din sag ikke er oprettet via Byg og Miljø, bedes du sende påbegyndelse til tilsyn@kk.dk

Husk konstruktionstilladelse

Hvis dit byggeri påvirker bærende konstruktioner, skal du have en konstruktionstilladelse, før du må påbegynde byggeriet.

En ansøgning om konstruktionstilladelse bliver først behandlet, når der er givet en hovedbyggetilladelse til projektet. Derfor kan du opleve, at sagsbehandlingen tager ekstra lang tid. I nogle tilfælde kan det være et krav eller en fordel at få en erklæring fra en anerkendt statiker. Læs mere om statikererklæringer i byggesager.

Tilladelse til containere eller stilladser

Hvis du har brug for at opstille containere, stilladser eller lignende på offentlig vej, skal du have tilladelse til det. Du skal have tilladelsen, inden du må opstille noget.
Under arbejdet skal arbejdsskure, containere og materialeoplag placeres i ejendommens baggård, hvis det er muligt.

Når du er igang med at ansøge gennem ansøgningsportalen Byg og Miljø, bliver du præsenteret for denne tilladelse.

Byggeaffald

I forbindelse med ombygning eller nedrivning bør du være opmærksom på, hvordan du skiller dig af med byggeaffaldet. Det er dit ansvar, at regler og love omkring byggeaffald bliver overholdt – også selvom du vælger at ansætte en håndværker. I din ansøgning gennem Byg og Miljø bliver du bedt om at redegøre for, hvad du gør med byggeaffaldet.

Kontakt