Trin 3: Inden du må starte byggeriet

Når du har modtaget de nødvendige tilladelser, kan du gå igang med byggeriet. Du skal anmelde til kommunen, at du påbegynder byggeriet.

Påbegyndelse af byggearbejdet

Før du går i gang med dit byggeri, skal du have din byggetilladelse. Byggetilladelsen gælder i 1 år. Du skal give os besked om, at du har begyndt byggeriet, inden byggetilladelsen udløber. Ellers er din tilladelse ugyldig.

Du skal anmelde, at du påbegynder byggeriet gennem ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Tilladelse til containere eller stilladser

Du skal så vidt muligt placere arbejdsskure, containere og materialer på ejendommen hvor du udfører byggeriet. Er det nødvendigt at bruge offentligt vejareal, skal du have tilladelse fra Kommunen.

Sådan søger du om at opstille containere, stilladser og lignende på offentlig vej

Sådan undgår du rotter på byggepladsen

Byggeaffald

I forbindelse med ombygning eller nedrivning bør du være opmærksom på, hvordan du skiller dig af med byggeaffaldet. Det er dit ansvar, at regler og love omkring byggeaffald bliver overholdt – også selvom du vælger at ansætte en håndværker. I din ansøgning gennem Byg og Miljø bliver du bedt om at redegøre for, hvad du gør med byggeaffaldet.

Læs hvornår du skal anmelde dit byggeaffald til kommunen.

Dokumentation af byggeriet

Når du udfører byggeriet, skal du dokumentere, at du overholder kravene i de tekniske kapitler i Bygningsreglementet. Dokumentationen skal du indsamle undervejs i byggeprocessen, og indsende når byggeriet er færdigt.

Se vejledning til dokumentation af byggeriet på bygningsreglementet.dk

Kontakt