Hvis du bliver sygemeldt

Se hvordan du melder dig syg, og hvordan du melder dig rask igen - og se hvad du kan få af økonomisk hjælp og støtte til at komme i arbejde.

Sådan sygemelder du dig

Hvis du skal sygemeldes, så er der forskellige regler alt efter din situation - klik på din situation og få info om din økonomi, regler og krav.  

Sådan raskmelder du dig

Du kan både raskmelde dig helt eller delvist afhændig af din situation. 

Fuld raskmelding  

Delvis raskmelding  

En delvis raskmeldig betyder, at du kan genoptage dit arbejde gradvist ved at arbejde et mindre antal timer, end du plejer. Derfor er det kun, hvis du er i job eller selvstændig, at du kan lave en delvis raskmelding. 

Kontakt