Hvis du bliver sygemeldt

Se hvordan du melder dig syg, og hvordan du melder dig rask igen - og se hvad du kan få af økonomisk hjælp og støtte til at komme i arbejde.

Sådan sygemelder du dig

Hvis du skal sygemeldes, så er der forskellige regler alt efter din situation: 

Sådan raskmelder du dig

Du kan både raskmelde dig helt eller delvist afhændig af din situation. 

Fuld raskmelding  

Delvis raskmelding

Det er kun, hvis du er selvstændig eller i job, at du raskmelde dig delvist. En delvis raskmeldig betyder, at du kan genoptage dit arbejde gradvist ved at arbejde et mindre antal timer, end du plejer. 

Kontakt