Støtte til frivilligt socialt arbejde

Læs mere om, hvordan du og din forening kan søge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i København.

Ansøgningsrunden for § 18-puljen for 2021 er nu lukket.

Ansøgningsrunden for § 18-midler i 2021 er åben fra den 27. april – 8. juni 2020 klokken 12.00.
Foreninger, der har ansøgt inden for tidsfristen, kan forvente svar på deres ansøgning i november 2020.

Du kan finde ansøgningsskemaet til dettes års uddeling samt andre relevante dokumenter nederst på siden.

Socialudvalget behandlede den 22. april 2020 § 18-kriterierne for 2021, hvor det blev besluttet at forlænge de nuværende kriterier.
Socialudvalget besluttede endvidere, at foreninger maksimalt kan ansøge om 500.000 kr. om året pr. ansøgning. Der skal vedlægges et realistisk budget til alle ansøgninger.
Desuden skal det i ansøgningsskemaet udfyldes, hvilke konsekvenser det vil have, hvis din forening ikke tildeles det fulde beløb, som I har søgt om.

Kontaktform for § 18-postkassen

I Københavns Kommune kommunikerer vi sikkert for at beskytte dine data overfor uvedkommende personer. 

Det betyder, at hvis du vil sende en ansøgning, kontakte os vedrørende en ansøgning eller en konkret sag, skal du sende os en besked gennem et sikkert link.

Brug dette link eller find det nederst på siden

Skriv til paragraf 18

Når du sender, skal du have dit NemID klar. Henvendelser vil blive besvaret gennem foreningens CVR-nummer og kan derfor findes i den digitale postkasse (e-boks), som hører til din forenings CVR-nummer.

Er der tale om generelle spørgsmål om § 18, som ikke vedrører en konkret sag, kan man fortsat skrive til paragraf18@kk.dk

Vi bestræber os på at sende en kvittering for ansøgningen så hurtigt som muligt, men der kan være en vis forsinkelse, da de sendes manuelt. Du bedes kontakte § 18-sekretariatet, hvis du efter to hverdage ikke har modtaget en kvittering.

Om §18

Hvert år uddeler Socialudvalget midler til det frivillige sociale arbejde i København. Den økonomiske støtte er også kendt som paragraf 18-midler. 

Foreninger kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune, som udføres for at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer.

Den økonomiske støtte gives i henhold til § 18 i lov om social service.

Du kan læse mere om, hvem der kan søge om § 18-støtte, hvilke aktiviteter der ydes støtte til samt hvilke betingelser, der stilles til støtten under oftest stillede spørgsmål om§ 18-støtte til frivilligt socialt arbejde nederst på siden.  

Ansøgningsprocessen

Ansøgningen skal laves gennem et ansøgningsskema, som du finder nederst på denne side. Her finder du også andre relevante dokumenter. 

Ansøgningsskemaet skal sendes gennem ’Skriv til paragraf 18’-boksen her på siden. Husk at have dit NemID klar, når du skal sende ansøgningen.

Ansøgninger, som først bliver modtaget efter ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Tilbagemeldinger på ansøgningerne forventes at være klar i løbet af efteråret 2020.

Det er Socialudvalget, der én gang om året beslutter fordeling af støtten til det frivillige sociale arbejde på baggrund af ansøgningerne.

Evaluering og regnskab

Hvis en forening får tildelt en bevilling, skal foreningen indsende evalueringsskemaet sammen med regnskabet. Nærmere krav til evaluering og regnskab vil fremgå af bevillingsbrevet. 

Kontooplysninger i forbindelse med tilbagebetaling:
• Reg nr: 0216
• Konto nr: 4069192289

Har du spørgsmål?

Vi har forsøgt at samle de oftest stillede spørgsmål om § 18-uddelingen nedenfor, så du hurtigt kan få svar på dine spørgsmål. 

Har du spørgsmål vedrørende regnskab, er du velkommen til at kontakte vores regnskabsansvarlige på 23 25 57 15. 

Alle øvrige henvendelser kan ske til paragraf 18-sekretariatet på 20 53 61 56. Skriftlige henvendelser skal ske gennem nedenstående kontaktboks. Husk at have dit NemID klar. 

Generelle henvendelser om § 18, som ikke vedrører en konkret sag, kan sendes til paragraf18@kk.dk

 

Kontakt