Støtte til frivilligt socialt arbejde

Læs mere om, hvordan du og din forening kan søge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i København.

Nyt om §18-puljen for 2021 

Grundet den nuværende situation med Corona-virus er åbningen af ansøgningsrunden til § 18-puljen for 2021 udskudt. Vi vil opdatere her på hjemmesiden, når nærmere datoer kendes.

Ny kontaktform for § 18-postkassen
I Københavns Kommune kommunikerer vi sikkert for at beskytte dine data overfor uvedkommende personer.

Det betyder, at hvis du skal skrive til § 18-teamet vedrørende en ansøgning eller en konkret sag, skal du sende os en besked gennem nedenstående link. Det er også dette link du skal bruge, når du vil sende os din § 18-ansøgning.

Når du sender, skal du have dit NemID klar. Henvendelser vil blive besvaret gennem foreningens CVR-nummer og kan derfor findes i den digitale postkasse (e-boks), som hører til din forenings CVR-nummer.

Er der tale om generelle spørgsmål om § 18, som ikke vedrører en konkret sag, kan man fortsat skrive til paragraf18@kk.dk.

Ændringer i kriterier
Socialudvalget besluttede den 20. marts de endelige kriterier for §18-puljen for 2020 og år frem. Læs indstillingen  

Om §18

Hvert år uddeler Socialudvalget midler til det frivillige sociale arbejde i København. Den økonomiske støtte er også kendt som paragraf 18-midler. 

Foreninger kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune, som udføres for at forebygge og afhjælpe sociale problemer.

Den økonomiske støtte gives i henhold til § 18 i lov om social service.

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsrunden for midler til fordeling i 2020 var åben fra den 25. marts – 13. maj kl. 16, 2019.

Det forventes, at puljen for 2021 er åben omkring samme tidsperiode i 2020.

Ansøgningsskemaet skal sendes gennem ’Skriv til paragraf 18’-linket her på siden. Husk at have dit NemID klar, når du skal sende ansøgningen.

Ansøgninger, som først bliver modtaget efter ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Tilbagemeldinger på ansøgningerne for 2020-pujlen forventes at være klar i løbet af efteråret 2019.

Det er Socialudvalget, der én gang om året beslutter fordeling af støtten til det frivillige sociale arbejde på baggrund af ansøgningerne.

Hvem kan søge?

Støtten kan gives til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige indsats.
 
Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter:

• Besøgsvennetjenester
• Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
• Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende m.v.
• Frivillighedsformidlinger
• Kontaktsteder
• Ledsagerordninger på frivillig basis
• Rådgivning
• Sociale caféer
• Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
• Støtte til frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase
• Telefonrådgivninger
• Væresteder
• Andet

Der kan desuden i et vist omfang ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen, f.eks. lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige etc.

Københavns Kommune prioriterer desuden en del af puljen til to- og treårige bevillinger.

Støtten kan gives til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige indsats.

Hvilke betingelser stiller der?

Der er en række betingelser for, at en forening kan få tildelt økonomisk støtte. 

• Det sociale arbejde skal foregå i København for københavnere.
• Der skal være frivillige tilknyttet projektet.
• Der skal være tale om en social indsats, der kan supplere eller udvikle Københavns Kommunes egen virksomhed inden for det sociale område.
• Der skal minimum ansøges om 5.000 kr. 

Evaluering og regnskab

Hvis en forening får tildelt en bevilling, skal foreningen indsende evalueringsskemaet sammen med regnskabet. Nærmere krav til evaluering og regnskab vil fremgå af bevillingsbrevet.

Kontooplysninger i forbindelse med tilbagebetaling:

  • Reg nr: 0216
  • Konto nr: 4069192289

Har du spørgsmål?

Henvendelser om § 18-puljen kan rettes til paragraf 18-sekretariatet på 20 53 61 56. Skriftlige henvendelser skal ske gennem nedenstående link. Husk at have dit NemID for foreningen klar. Generelle henvendelser om § 18, som ikke vedrører en konkret sag, kan sendes til paragraf18@kk.dk 

Har du spørgsmål vedrørende regnskab, er du velkommen til at kontakte vores regnskabsansvarlige på 23 25 57 15.

Skriv til paragraf 18

 

Kontakt