Du er her

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Læs mere om, hvordan du og din forening kan søge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i København

Ansøgningsrunden til puljen for frivilligt socialt arbejde - § 18-midlerne - 2019 er lukket nu. 

NB! § 18-puljen har fået nye kontooplysninger i forbindelse med tilbagebetaling:

  • Reg nr: 0216
  • Konto nr: 4069192289

Hvert år uddeler Socialudvalget midler til det frivillige sociale arbejde i København. Den økonomiske støtte er også kendt som paragraf 18-midler. 

Foreninger kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune, som udføres for at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer.

Den økonomiske støtte gives i henhold til § 18 i lov om social service.

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsrunden for midler til fordeling i 2019 er lukket. Ansøgningen skal laves i ansøgningsskemaet, som findes nederst på denne side. 

Ansøgningsfristen er overskredet og runden er lukket. 

Ansøgningsskemaet skal sendes til paragraf18@sof.kk.dk.

Ansøgninger, som først bliver modtaget efter ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Svar på ansøgningerne forventes at være klar i løbet af december 2018.

Det er Socialudvalget, der én gang om året beslutter fordeling af støtten til det frivilligt sociale arbejde på baggrund af ansøgningerne.

Hvem kan søge?

Støtten kan gives til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige indsats.
 
Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter:

• Besøgsvennetjenester
• Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
• Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende m.v.
• Frivillighedsformidlinger
• Kontaktsteder
• Ledsagerordninger på frivillig basis
• Rådgivning
• Sociale caféer
• Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
• Støtte til frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase
• Telefonrådgivninger
• Væresteder
• Andet

Der kan desuden i et vist omfang ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen, f.eks. lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige etc.

Københavns Kommune prioriterer desuden en del af puljen til to- og treårige bevillinger.

Støtten kan gives til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige indsats.

Hvilke betingelser stiller der? 

Der er en række betingelser for at en forening kan få tildelt økonomisk støtte. 

• Det sociale arbejde skal foregå i København for københavnere.
• Der skal være frivillige tilknyttet projektet.
• Der skal være tale om en social indsats, der kan supplere eller udvikle Københavns Kommunes egen virksomhed inden for det social- og sundhedspolitiske område, herunder sundhedsfremmende initiativer
 

Evaluering og regnskab

Hvis en forening får tildelt en bevilling, skal foreningen indsende evalueringsskemaet sammen med regnskabet. Nærmere krav til evaluering og regnskab vil fremgå af bevillingsbrevet. I vil også snart kunne finde regnskabsinstruks og udbetalingsblanket for 2019 nederst på denne side.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende regnskab, er du velkommen til at kontakte vores regnskabsansvarlige på 23 25 57 15. Alle øvrige henvendelser kan ske til paragraf 18-sekretariatet på 20 53 61 56 eller på mail til paragraf18@sof.kk.dk.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.